FESTIVAL MATEMATIKE

FESTIVAL MATEMATIKE

Festival matematike u Puli

Festival matematike – Pula 2015.

Naši matematičari uspješni na natjecanjima

Uspješni matematičari

Naši učenici sedmi put na Festivalu matematike

Festival matematike 2019.