IPA PROJEKT

Srednja škola Ambroza Haračića će, kao partner Pomorskoj školi u Bakru, sudjelovati u projektu u trajanju od 12 mjeseci kroz koji se razvijaju nove, inovativne značajke u pomorskom strukovnom obrazovanju i poboljšava mogućnost škole da pruži praktično i tržišno usmjereno obrazovanje. Ostali partneri projekta su Hrvatska udruga poslodavaca i Sindikat pomoraca Hrvatske.

Projekt “Bridging the Gap between Education and Employment through Modernized Maritime VET School Curricula” financijski podupire Europska unija u sklopu Višegodišneg operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala u Hrvatskoj, Instrument pretpristupne pomoći (BGUE 04 06-HRD), shema dodjele bespovratnih sredstava: Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva (Europeaid131231/M/ACT/HR). Projekt se  provodi  u periodu od 22. rujna 2012. do 21. rujna 2013.

Cilj projekta je razvijanje novih, inovativnih značajki u pomorskom strukovnom obrazovanju i podizanje mogućnosti škole da pruži praktično i tržišno orijentirano obrazovanje. Ujedno, projekt će dovesti do povećanja sposobnosti ljudskih potencijala i materijalnih mogućnosti u dvije srednje škole, povećanja zapošljivosti učenika, razvoja i ispitivanja Sustava za učenje na daljinu (LMS), razvoja on-line sadržaja za Sustav za učenje na daljinu i poboljšanja komunikacije s lokalnim čimbenicima u pomorskom sektoru.

Održana tiskovna konferencija

U četvrtak, 20. prosinca 2012. godine je u Pomorskoj školi Bakar održana tiskovna konferencija na kojoj je javnosti predstavljen IPA Projekt Od obrazovanja do zapošljavanja kroz modernizaciju kurikuluma pomorskih strukovnih škola.

Na tiskovnoj konferenciju su sudjelovali predstavnici svih partnera projekta.

Pozdravnu i uvodnu riječ imao je ravnatelj Pomorske škole Bakar, kap. Gordan Papeš koji je istakao važnost prepoznavanja EU projekata kao izvor financiranja u uvjetima kada je sve više potreba, a sve manje mogućnosti. Sudjelovanje u IPA projektima je jedan od načina kojima se može vrlo kvalitetno unaprijediti rad škola, a ovaj projekt je sigurno tek prvi u nizu.

Ravnateljica Srednje škole Ambroza Haračića Mali Lošinj, prof. Jelena Bralić predstavila je školu i naglasila sljedeće:

U današnjim uvjetima u kojima mnogi faktori diktiraju brzinu napretka, mogućnost ulaganja u poboljšanje kvalitete rada jedne škole, a posebno ako je smještena na otoku, pokazuje se kao najbolje uloženi kapital koji nosi vrlo vrijedne kamate: konkurentnost i olakšavanje pronalaska prvog ukrcaja za naše učenike, poboljšanje kvalitete rada naših nastavnika, postavljanje temelja za prezentiranje našeg znanja pomorcima iz cijelog svijeta.

Jako nam je drago da je Pomorska škola  Bakar odabrala baš našu školu za jednog od  partnera koji će uz manje napore ostvariti gotovo iste rezultate, što u većini ovakvih projekata nije slučaj .

Vjerujem da će, unatoč svim poteškoćama koje ćemo susresti u ostvarivanju ovog projekta, sudjelovanje u njemu doprinijeti poboljšanju naše suradnje, još boljem međusobnom upoznavanju naših nastavnika, razmjenu iskustava i radnih materijala i sve  boljoj kvaliteti rada, a sve u cilju poboljšanja konkurentnosti naših učenika koji po izlasku iz škole odmah mogu krenuti na tržište rada.

U ime Hrvatske udruge poslodavaca, g. Nenad Seifert je istakao da je svaki projekt usmjeren na lakše zapošljavanje mladih dobrodošao te da će pružiti svu moguću pomoć u ostvarivanju postavljenih ciljeva.

U ime Primorsko-Goranske županije – osnivača škola – gđa. Jasna Blažević je pozdravila projekt i istaknula činjenicu da će za ostvarivanje ciljeva najzaslužniji biti članovi projektnog tima koji za svoj rad neće biti plaćeni, što su uobičajene propozicije ovakvih projekata.

Tiskovna konferencija je bila jako dobro medijski popraćena jer je vijest prenijelo tridesetak novinskih i medijskih kuća.

Fakultativna nastava za učenike

Nakon što je u ožujku Škola dobila dopusnicu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, tijekom proljetnih praznika za 15 maturanata je počela fakultativna nastava iz sadržaja sigurnosti na tankerima i na RO-RO putničkim brodovima u trajanju od 70, odnosno 35 sati.

Fakultativna nastava će završiti do 15. svibnja.

Nastavu će održavati profesori: Renato Dudić, Miljenko Jović i Andrija Vitlov koji su na početku realizacije ovog projekta na Pomorskom fakultetu u Rijeci polagali tečajeve iz ovih sadržaja.

U sklopu nastave za sigurnost na RO-RO putničkim brodovima održana je vježba u malološinjskom brodogradilištu, na trajektima Jadrolinije, a fotografije možete pogledati ovdje:

Seminari i webinari za nastavnike

Jedan od ishoda projekata je izobrazba nastavnika za izradu digitalnih nastavnih sadržaja.

U tom smislu u veljači je održan prvi seminar u Pomorskoj školi Bakar, nakon toga su svaki tjedan održana po dva webinara na kojima su profesori naučili koristiti razne računalne alate za obradu tekstova, fotografija, zvuka, izradu filmova, prezentacija i ostalih sadržaja kojima se na interesantan, dinamičan i interaktivan način može lakše prenositi nastavno gradivo.

Seminare je pripremila tvrtka Aquilonis kojoj je na čelu prof. Predrag Pale, poznat kao jedan od tvoraca hrvatske internetske mreže Carnet.

Dana 5. i. 6. travnja se održava drugi dio seminara u Malom Lošinju na kojoj će svi sudionici (7 profesora iz Bakra i 5 iz Malog Lošinja) pokazati što su naučili tijekom prethodnog seminara i webinara, a sve će nadzirati profesori Predrag Pale i Vesna Kezdorf.

Na seminaru sudjeluju:

  • nastavnici iz Malog Lošinja – Renato Dudić, Daniela Mužić, Davor Stipić, Andrija Vitlov i Aldina Burić
  • nastavnici iz Bakra – Vladimir Car, Igor i Jana Kegalj. Davor Oštrić, Radiana Tomee Cicvarić, Davor Šakan, Maja Vukas.

Seminar vode prof. Predrag Pale i Vesna Kezdorf.

Nakon ovog seminara će se još nekoliko tjedana održavati webinari iz sadržaje koje su predložili sami nastavnici.

Od veljače se povremeno održavaju i webinari za nastavnike predavače (po jedan iz Bakra i Malog Lošinja) iz strukovnih sadržaja vezanih za fakultativnu nastavu iz sigurnosti na RO-RO putničkim brodovima.

Paralelno sa seminarom, održat će se u našoj školi i sastanak projektnog tima na čelu s g. Darkom Jurekovićem, a kojeg čine project leaderi: Davor Oštrić i Aldina Burić, project administratori – naše tajnice Iva Vuletić i Iva Krivičić te računovođa Aleksandar Popović.

Fotografije sa seminara i druženja možete pogledati ovdje:

Računalna oprema

Za nekoliko tjedana bi u obje škole trebala stići računalna oprema koja obuhvaća i po jedan server za svaku školu na kojem će se moći pohraniti nastavni digitalni sadržaji koje će pripremiti nastavnici koji sudjeluju na seminarima.

Računalna oprema će omogućiti i videokonferencijske sastanke i predavanja na kojima će moći sudjelovati obje škole, a s obzirom da su partneri projektu i Hrvatska udruga poslodavaca te Sindikat pomoraca Hrvatske, održat će se i online predavanja predstavnika ovih partnera.

Jedno predavanje i predstavljanje će učenicima obiju škola održati i neki od predstavnika agencija za zapošljavanje pomoraca.

 

U novoopremljenom kabinetu uspješno završila fakultativna nastava za malološinjske maturante

 

U srijedu, 23. svibnja 2013. godine, učenici završnog razreda iz pomorskih struka (dva pomorska nautičara i pet tehničara za brodostrojarstvo), uspješno su položili drugi dio ispita iz fakultativne nastave Sigurnosti na tankerima, čime je uspješno okončan ovaj dio IPA projekta „Od obrazovanja do zapošljavanja kroz modernizaciju kurikuluma pomorskih strukovnih škola“.

Kako se može vidjeti na fotografijama, ispit je proveden u novoopremljenom nautičkom kabinetu, tako da su naši maturanti ujedno bili i prvi učenici koji su imali priliku boraviti u tom specijaliziranom kabinetu. Ispit je proveo prof. Miljenko Jović koji je u tom djelu projekta bio angažiran s profesorima Renatom Dudićem i Andrijom Vitlovom.

Nakon što je naš informatičar, prof. Davor Stipić uz pomoć ostalih djelatnika i učenika škole odradio sve pripremne radove, gotovo svu računalnu opremu su instalirali i testirali djelatnici N-informetike u srijedu, 22. svibnja 2013. godine, a preostale radove će obaviti djelatnici škole do kraja ovog tjedna.

U sklopu projekta, za nastavnike slijedi razdoblje u kojem će pripremati edukativne materijale koji će se koristiti za nastavu u kabinetu, a koji će biti sastavni dio LMS sustava kojeg razvija tvrtka Citus. Te materijale će moći koristiti i pomorci diljem svijeta koji će imati mogućnost pristupa internetu, što je jedan od krajnjih ciljeva ovog projekta.

LMS – Sustav učenja na daljinu

Nakon ljetnih praznika, tijekom kojih su nastavnici pripremali digitalne obrazovne materijale, dana 28. i 29. kolovoza 2013. godine u novoopremljenoj učionici 36 je održan seminar – edukacija u korištenju LMS platforme. 

Edukaciju je održao predstavnik tvrtke “Citus” koja je izradila LMS sustav, g. Tomislav Bišćan, a na edukaciji su sudjelovali članovi projektnog tima: Aldina Burić, Renato Dudić, Miljenko Jović, Davor Stipić i Andrija Vitlov, te ostali profesori koji su također bili zainteresirani za objavu njihovih edukativnih materijala na novu web stranicu LMS sustava – Melita Chiole, Sandra Maljić i Tibor Pejić. Materijali se mogu vidjeti na web stranici LMS – Mali Lošinj.

Na kraju projekta održana tiskovna konferencija

U ponedjeljak, 16. rujna 2013. g., s početkom u 10.00 sati, u Pomorskoj školi Bakar održana je tiskovna konferencija kojom je praktički zaključen IPA Projekt „Od obrazovanja do zapošljavanja kroz modernizaciju kurikuluma pomorskih strukovnih škola“  (Bridging the Gap between Education and Employment through Modernized Maritime VET School Curricula).

Na tiskovnoj konferenciji su svoje izjave s dojmovima i rezultatima projekta iznijeli domaćini i gosti:

–       ravnatelj Pomorske škole Bakar, prof. Gordan Papeš

–       ravnateljica Srednje škole Ambroza Haračića, prof. Jelena Bralić

–       predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca, g. Nenad Seifert

–       predstavnik Sindikata pomoraca Hrvatske, g. Danilo Prestint

–       predstavnici Županije, Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

O samoj realizaciji projekta su govorili projektni manager, g. Darko Jureković i voditelji projektnih timova, prof. Davor Oštrić i Aldina Burić. Predstavljena i brošura u kojoj je detaljno opisan cijeli projekt koju možete pogledati u prilogu. Brošura projekta

Nakon tiskovne konferencije su sudionici mogli razgledati novoopremljenu učionicu u Bakru.

Poslije zakuske za sve uzvanike članovi projektnog tima održali su svoj posljednji službeni sastanak i dogovorili potrebne aktivnosti do kraja kalendarske godine.