Školska godina 2023./2024.

Natječaj za zakup prostora škole za prodaju marende učenicima

Poziv 2-2023 za organizaciju višednevne izvanučionične nastave u Istru u ožujku 2024.

Poziv 3-2023 za organizaciju višednevne izvanučionične nastave u Liku u travnju 2024.

4.12.2023. Odluka o prihvaćanju ponude za organizaciju izleta u Istru.

Poziv 1-2024 za organizaciju višednevne izvanučionične nastave u Gardeland-Venezia-Verona u travnju 2024.

Odluka za organizaciju višednevne izvanučionične nastave u Gardeland-Venezia-Verona u travnju 2024.

Odluka o neprihvaćanju organizacije višednevne izvanučionične nastave u Liku, travanj 2024

Poziv 2-2024 za organizaciju višednevne izvanučionične nastave u Italiju, kolovoz 2024

Poziv 2-2024 za organizaciju višednevne nastave u Italiju, kolovoz 2024-PDF

9.4.2024. – Popis odabranih ponuda za organizaciju maturalnog putovanja.

18.4. 2024. ODLUKA o prihvaćanju organizacije maturalnog putovanja u ltaliju od 28.kolovoza do 1. rujna 2024.godine

22.4.2024. JAVNI NATJEČAJ za prodaju sredstava u vlasništvu škole

21.5.2024. Javni natječaj za prodaju sredstava u vlasništvu škole