Školska godina 2012./2013.

Natjecanje

Školska razina

Županijska razina

Državna razina

Matematika

17.01.2013. (21 uč.)

Tea Brđanović   1.gc Leopold Mužić  1.g

Jakov Kruljac     1.gc

Jole Maljić        1.g

Karmelo Škoda 1.g

 

Marina Kučica   2.gc

Martina Dlaka    2.g

Josip Hofmann   2.g

Giulia Muškardin   2.gc

Katarina Baričević  2.g

Damjan Stanić     2.g

Brigita Novosel     2.gc

 

Neven Prole       3.gc

Renato Picinić   3.g

Martina Marjanović  3.g

Elena Murljačić   3.g

Teo Tomić         3.gc

Dina Mlacović   3.gc

 

Dragan Marić     4.g

Iva Benvin     4.g

Maroje Macola   4.g

15.02.2013.

Osn.šk.G.Vežica

(4 uč.)

Tea Brđanović 1.gc (5.mj.)

Leopold Mužić 1.g (14.mj.)

Marina Kučica 2.gc (6.mj.)

Dragan Marić 4.g (8.mj.)

 

 

 

Pomorski nautičari

18.01.2013. (9 uč.)

Petar Jureković  4.n

Antonio Vladislavić 4.n

Ivan Busanić   4.n

Barbara Kojić  4.n

Matej Kajkara  4.n

Tomislav Martuslović 4.n

Ira Kovačević   4.n

Dajana Šutić     4.n

Matija Španiček  4.n

Luka Viljavac    4.n

Ne postoji županijska razina

Šibenik, Solaris

17.-19.04.2013.

Luka Viljevac   4.n (3.mj.)

Informatika

21.01.2013. (14 uč.)

Lucija Baljak  1.g

Leopold Mužić  1.g

Lara Zivčić   1.g

Robert Lovrić   1.n

Lorena Abdić   1.gc

Kristian Stepančić 2.g

Bernard Ibrović   2.g

Matej Beriša    2.gc

Renato Picinić   3.g

Neven Prole   3.gc

Dragan Marić   4.g

Barbara Cilento  4.h

Martino Muškardin 4.b

Sonja Jakić   4.gc

Rijeka

20.02.2013.

 

Robert Lovrić 1.n (4.mj.)

Renato Picinić 3.g (6.mj.)

Dragan Marić 4.g (5.mj.)

Martino Muškardin 4.b (7.mj.)

 

 

Engleski jezik

22.01.2013.

37 uč.

Barbara Filipas    2.gc

Lucija Fabijanić   2.g

Stribor Fak    2.gc

Bernand Ibrović  2.g

Ivan Brandić   2.g

Giulia Muškardin 2.gc

Damjan Stanić   2.g

Kristian Stepančić 2.g

Dino Žuža    2.gc

Dominik Pavlić   2.h

Mario Okmažić   2.h

Mia Lovrić   2.h

Lucija Kobilarov   2.h

Klaudia Klobučarić 2.h

Martina Ileš     2.h

Luka Nikolić   4.g

Franka-Angela Šimunković   4.g

Martin Komadina  4.g

Dorian Topić   4.g

Marin Softić    4.g

Ana Bradarić  4.g

Sonja Jakić     4.gc

Iga Jurkota Rebrović    4.g

Ana Mužić    4.g

Andrea Vidović   4.g

Dragan Marić     4.g

Sven Janković      4.g

Patrik Velčić    4.gc

Maroje Macola    4.g

Valentina Mokorić 4.gc

Davor Russin    4.h

Šimun Vranek     4.b

Ivan Vidulić    4.h

Martino Muškardin 4.b

Jasmin Mujić   4.h

Maxim Šimunković 4.h

Barbara Cilento    4.h

26.02.2013.

Prirodoslovna i grafička škola-Rijeka

 

Barbara Filipas 2.gc  (16.mj.)

Dominik Pavlić 2.h  (3.mj.)

Mario Okmažić 2.h  (12.mj.)

 

 

 

Fizika

23.01.2013.

(2 uč.)

Josipa Ljubičić   2.g

Renato Picinić     3.g

27.02.2013.

OŠ Centar – Rijeka

(1 uč.)

Renato Picinić 3.g (4.mj.)

 

 

 

Tehničari za brodo-strojarstvo

 

24.01.2013.

(5 uč.)

Tara Šaponja   3.b

Mateo Perišić  3.b

Daniel Tikvić    3.b

Izak Jeremić    3.b

Anton Toić       3.b

Ne postoji županijska razina

Split

25.-26.04.2013.

Tara Šaponja 3.b

Mateo Perišić 3.b

 

 

 

 

Talijanski jezik

 

 

24.01.2013.

(6 uč.)

Tereza Sorić    3.g

Rebeka Sokolić  3.n

Barbara Cilento  4.h

Dina Mlacović   3.gc

Valentina Mokorić 4.gc

Mirjam Sablić    3.gc

28.02.2013.

(1 uč.)

Tereza Sorić 3.g (14.mj.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vjeronauk

 

 

25.01.2013.

(15 uč.)

Domagoj Paljević    1.h Leopold Mužić       1.g

Dinko Mužić       1.g

Marin Gazilj       1.g

Karmelo Škoda    1.g

Matea Preksavec  3.gc Mirjam Sablić        3.gc Virelai Flego         3.gc

Dina Mlacović     3.gc

Mateo Badurina    3.g

Marija Mikić           2.g

Elena Murljačić    3.g

Agata Vajentić      2.g

Katarina Baričević   2.g

Karmela Crnović    3.g

Ekipa „M.Lošinj“

(1.mjesto na biskupijskoj razini)

Domagoj Paljević  1.h

Dinko Mužić   1.g

Leopold Mužić  1.g

Marin Gazilj  1.g

Dubrovnik

4.-6.04.2013.

 

12.mjesto

Domagoj Paljević  1.h

Karmelo Škoda  1.g

Leopold Mužić  1.g

Marin Gazilj 1.g

 

 

 

Latinski jezik

 

25.01.2013.

(7 uč.)

Marina Kučica    2.gc

Damjan Stanić   2.g

Martina Dlaka   2.g

Giulia Muškardin 2.gc

Lucija Fabijanić  2.g

Marija Mužić   2.gc

Josipa Ljubičić   2.g

25.02.2013.

1.suš.hrv.gimn.

(7 uč.)

Marina Kučica  2.gc (10.mj.)

Damjan Stanić 2.gc (10.mj.)

Martina Dlaka   2.g  (8.mj.)

Giulia Muškardin 2.gc (9.mj.)

Lucija Fabijanić 2.g (11.mj.)

Marija Mužić 2.gc (12.mj.)

Josipa Ljubičić 2.g  (10.mj.)

 

 

 

 

 

 

Mali nogomet

(m)

 

 

28.01.2013.

(1.krug – Mavrinci)

ne idu dalje

Dragan Marić

Matteo Cavedoni

Mario Muškardin

Tomislav Martuslović

Martin Komadina

Dorian Topić

Ivan Nastić

Maroje Macola

Bojan Galić

Mateo Nastić

Matko Dumenčić

Luka Viljevac

Nisu prošli 1.krug natjecanja

 

 

 

 

 

Košarka

(m)

 

 

 

20.02. i 5.03.2013.

(ne idu dalje)

Neven Prole

Matej Beriša

Dino Žuža

Robert Kremenić

Dorian Brnić

David Lovrić

Ivan Vidulić

Maxim Šimunković

Sanjin Evđenić

Marin Žeželj

Filip Barkijević

Izak Jeremić

Nisu prošli 2.krug natjecanja

 

 

 

 

Njemački jezik

 

4.02.2013.

Davor Russin   4.h

Luka Nikolić     4.g

 

4.03.2013.

Hotelijerska i turistička škola – Opatija

Davor Russin    4.h (10/18)

Luka Nikolić      4.g (17/18)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povijest

 

6.02.2013.

(24 uč.)

SKUPINA

Poldrugo Paolo   1.nb

SKUPINA

Ibrović Bernand   2.g

Horvat Luka    2.g

Mikić Marija    2.g

Stanić Damjan     2.g

SKUPINA

Alavanja Denis    3.htt

Badurina Mateo   3.g

Crnović Karmela  3.g

Nedić Iva     3.g

Tomović Eni    3.g

SKUPINA

Nikolić Luka    4.g

Područni odjel CRES

SKUPINA

Jedretić Filip    1.g

Kruljac Jakov    1.g

Radusinović Leina    1.g

SKUPINA

Beriša Matej      2.g

SKUPINA

Buničić Lovro    3.g

Flego Virelai      3.g

Rupčić Robert    3.g

Vidmar Karlo     3.g

SKUPINA

Brnić Toni       4.g

Unković Matko   4.g

SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČKI RAD IZ POVIJESTI:

„Pošumljavanje i poljepšavanje Maloga Lošinja“

Učenici:

Karmela Crnović   3.g

 Antonija Kovač   3.g

 Marin Softić    4.g

Mentor: Lidija Kosmos, prof.

7.03. Opatija

(Ugostiteljska škola)

Damjan Stanić   2.g (10.mj.)

Luka Horvat    2.g (12.mj.)

Marija Mikić   2.g (11.mj.)

Iva Nedić   3.g (4.mj.)

Eni Tomović   3.g (3.mj.)

Lovro Buničić    3.gc (4.mj.)

 

Karmela Crnović

Antonia Kovač

Marin Softić

(Pošumljavanje i poljepšavanje M.Lošinja)

1.mjesto

Lovran

17,-19.04.2013.

Karmela Crnović

Antonia Kovač

Marin Softić

(Pošumljavanje i poljepšavanje M.Lošinja)

 

 

 

Geografija

 

7.02.2013.

(4 uč.)

Damjan Stanić   2.g

Josip Hofmann  2.g

Ivan Brandić    2.g

Iris Mužić     3.gc

6.03.2013.

OŠ Nikola Tesla-Ri

Iris Mužić   3.gc (4.mj.)

 

 

 

 

 

Hrvatski jezik

 

 

 

 

 

8.02.2013.

(11 uč.)

Dorian Brnić    1.gc

Robert Kremenić 1.gc

Nera Barišić    1.gc

Jole Maljić    1.g

Kristina Šarac  1.g

Lucija Baljak   1.g

Damjan Stanić  2.g

Dorotea Dumenčić 2.g

Martina Dlaka    2.g

Ana-Maria Ištoković  3.g

Elena Murljačić   3.g

5.03.2013.

1.ri.hrv.gim.-Ri

Dorotea Dumenčić   2.g (8.mj.)

Damjan Stanić   2.g  (10.mj.)

Elena Murljačić    3.g  (7.mj.)

 

 

 

 

Logika

 

 

11.02.2013.

(5 uč.)

Mateo Badurina   3.g

Iris Mužić      3.gc

Dragan Janković   3.g

Marin Softić   4.g

Mirjam Sablić   3.gc

Nitko nije pozvan na županijsku razinu

 

 

 

 

 

 

Biologija

 

 

 

 

 

14.02.2013.

(12 uč.)

Nera Barišić    1.gc

Tea Brđanović  1.gc

Nera Barišić    1.gc

Lorena Abdić    1.gc

Karla Javorović  1.gc

Eni Tomović    3.g

Iva Nedić      3.g

Teo Tomić      3.gc

Karmela Crnović    3.g

Irma Rizvić     3.gc

Iva Benvin      4.g

Ariana Vukorep  4.g

Alesandra Vukorep 4.g

14.03.2013.

(2 uč.)

Osn.škola V.Gortana, Ri

Nera Barišić  1.gc (13.mj.)

Tea Brđanović    1.gc (8.mj.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemija

 

 

 

 

 

13.02.2013.

(18 uč.)

Tea Brđanović  1.g

Nera Barišić    1.g

Lorena Abdić   1.g

Karla Javorović  1.g

Paolo Poldrugo  1.b

Dorotea Dumenčić  2.g

 

Elena Murljačić   3.g

Eni Tomović   3.g

Tea Tomić     3.g

Ana Tramontana  3.g

Matea Preksavec  3.g

Dragan Janković   3.g

Mirjam Sablić    3.g

Alesandra Vukorep  4.g

Ivana Damijanjević  4.g

Iva Benvin      4.g

Ariana Vukorep    4.g

Ana Mužić    4.g

15.03.2013.

Prir.i graf.škola-Ri

 

 

 

Tea Brđanović  1.gc (11.mj.)

Nera Barišić   1.gc

(18.mj.)

Ivana Damijanjević   4.gc (6.mj.)

 

 

 

 

 

Crveni križ

 

 

 

 

2.03.2013.

Sara Abazović   1.h

Robertina Curi    1.h

Sara Kovačić      1.h

Luka Petak         1.h

Daria Brozić        1.h

Marija Mikić         2.g

Sara Saganić      1.nb

Katarina Kocijan   1.g

Ana Stambolija   1.g

Andrea Mužić     1.g

Tea Nedić          1.g

   

 

 

 

 

 

 

Klokan bez granica

21.03.2013.

Leopold Mužić  1.g

Dea Delija     1.g

Ana Vlašić    1.g

 

Kategorija JUNIOR:

Martina Dlaka   2.g

Kristijan Stepančić  2.g

Bernard Ibrović   2.g

Josip Hofman    2.g

Kristijan Škoda   2.g

Kategorija STUDENT

Maroje Macola   4.g

Dragan Marić   4.g

Mario Muškardin  4.g

Iva Benvin   4.g