Školska godina 2013./2014.

Natjecanja (2013./2014.)

Natjecanje

Školska razina

Županijska razina

Državna razina

Informatika

21.01.2014.

(12 uč.)

Filip Didović – 4.h

Leopold Mužić – 2.g

Mario Kučić – 2.nb

Matej Dudić – 1.nb

Neven Prole – 4.gc

Rafael Anelić – 1.g

Renato Picinić – 4.g

Robert Lovrić – 2.nb

Tara Šaponja – 4.nb

Tea Brđanović – 2.gc

Matej Beriša – 3.gc

Lorena Abdić – 2.gc

 

21.02.2014.

(3 uč.)

 

Robert Lovrić-2.n-5.mj.

Renato Picinić-4.g-12.mj.

Neven Prole-4.gc -8.mj.

 

Engleski jezik

22.01.2014.

(36 uč.)

2.g

Katarina Kocijan

Leopold Mužić

Dinko Mužić

Kristina Šarac

Lara Živčić

2.gc

Katarina Griner

Lorena Abdić

2.h

Klaudia Klobučarić

Viktor Mihalic

Domagoj Paljević

2.nb

Robert Lovrić

Raul Šugar

Nikola Rodić

Vinko Glavaš

Luka Antunović

4.g

Martina Marjanović

Tomislav Matković

Dragan Janković

Tereza Sorić

Robert Rukonić

Elena Murljačić

Mateo Badurina

4.gc

Lovro Buničić

Ana Tramontana

Virelai Flego

Neven Prole

Teo Tomić

Ivana Gazilj

Irma Rizvić

4.h

Filip Didović

Ella Malenica

Davorin Mujagić

Marko Sekulić

4.nb

Marin Baljak

Marin Kajkara

Tara Šaponja

26.02.2014.

(4 uč.)

2.razred

 

Raul Šugar-2.n – 7.mj.

 

 

 

4.razred

 

Davorin Mujagić-4.h-11.mj.

Filip Didović-4.h-10.mj.

Marin Baljak-4.n-15.mj.

 

 

 

 

 

Prodavači

 

 

20.01.2014.

(4 uč.)

3.p

Ivan Nastić

Mateo Nastić

Antonia Juranić

Lea Rukonić

   

 

 

Fizika

 

 

 

23.01.2014.

(4.uč.)

Matej Salković – 1.gc

Marko Mikić – 1.g

Jakov Kruljac – 2.gc

Renato Picinić – 4.g

27.02.2014.

(3 uč.)

 

Matej Salković-1.gc-7.mj.

Jakov Kruljac-2.gc-11.mj.

Renato Picinić-4.g-5.mj.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničari za brodostrojarstvo

 

24.01.2014.

(9 uč.)

4.b

Ivić, Danijel

Perišić, Mateo

Dajić, Mihael

Tikvić, Daniel

Banović, Mihael

Zolić, Rafael

Orlić, Nadan

Poljak, Ivan

Josip Emanuel Pahljina Hernandez,

 

 

29. i 30.04.2014.

Korčula

(2 uč.)

 

Daniel Ivić – 3.b – 10.mj.

Mihael Dajić – 3.b – 3.mj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talijanski jezik

 

24.01.2014.

(13 uč.)

3.g

Damjan Stanić

Katarina Baričević

Agata Vajentić

Ana Ivković

3.h

Mia Lovrić

Andrija Živković

3.n

Jakov Vidulić

4.g

Tereza Sorić

Mario Budinić

Elena Murljačić

4.h

Ella Malenica

Filip Didović

4.n

Rebeka Sokolić

28.02.2014.

(6 uč.)

3.raz

Mia Lovrić-3.mj.

Jakov Vidulić-2.mj.

Andrija Živković-9.mj.

 

4.raz

Rebeka Sokolić-1.mj.

Tereza Sorić-10.mj.

Elena Murljačić-4.mj.

 

 

 

 

 

 

 

Vjeronauk

 

 

24.01.2014.

(10 uč.)

M.Lošinj

 

Marko Mikić – 1.g

Dominik Karčić – 1.g

Ana Vlašić – 2.g

Domagoj Paljević – 2.h

Katarina Baričević – 3.g

Marija Mikić – 3.g

 

 

 

Cres

 

Sabino Sepčić – 1.gc

Leina Radusinović 2.gc

Matea Preksavec –4.gc

Dina Mlacović – 4.gc

19.02.2014.

(8 uč.)

1.mjesto

M.Lošinj

Marko Mikić – 1.g

Dominik Karčić – 1.g

Ana Vlašić – 2.g

Marija Mikić – 3.g

3.mjesto

Cres

Sabino Sepčić – 1.gc

Leina Radusinović 2.gc

Matea Preksavec –4.gc

Dina Mlacović – 4.gc

2-4.04.2014.

Šibenik-10.mj.

 

Dominik Karčić-1.g

Marko Mikić-1.g

Marija Mikić-3.g

Ana Vlašić-2.g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidrano

 

 

 

 

 

Dramska grupa

 

IVICA I EKIPICA

Damjan Stanić – 3.g

Gabrijela Vukelić-3.g

Lucija Fabijanić – 3.g

Monika Miočić – 3.g

Dorotea Dumenčić-3.g

Natalia Antunović-4.g

 

Osvrt

 

GOSTIONIČARKA MIRANDOLINA

Jakov Vidulić – 3.n

 

Školski list

učenici p.o.Cres

 

25.-27.03.2014.

Primošten

 

(nije bilo nikakvih proglašenja)

 

 

Jakov Vidulić

 

Osvrt

 

GOSTIONIČARKA MIRANDOLINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika

 

 

27.01.2014.

(19 uč.)

1.razred

Matej Salković

Anamarija Celinić

Lidija Bandalo

Jerko Kušeta

 

2.razred

Jole Maljić

Tea Brđanović

Leopold Mužić

Robert Lovrić

Dea Delija

Lorena Abdić

 

3.razred

Marina Kučica

Martina Dlaka

Giulia Muškardin

Mia Baumgarten

Katarina Baričević

Brigita Novosel

 

4.razred

Renato Picinić

Elena Murljačić

Martina Marijanović

18.02.2014.

(5 uč.)

 

 

Matej Salković – 1.gc-1.mj.

Marina Kučica-3.gc-5.mj.

Martina Dlaka – 3.g-9.mj.

Renato Picinić – 4.g-12.mj.

Elena Murljačić-4.g-10.mj

2.-4.04.2014.

Šibenik

 

 

Matej Salković-1.gc-7.mj.

 

 

Pomorski

nautičari

 

30.01.2014.

(4 uč.)

4.n

Stiven Beg

Klementina Dodig

Mario Fišter

Marin Kajkara

 

 

23.- 25.04.2014.

Šibenik

(1 uč.)

 

Klementina Dodig-4.n-2.mj.

 

 

 

HTT

Gastro

 

 

20.02.2014. – Opatija

(3 uč.)-reg.

4.h

Ella Malenica-2.mj.

Filip Didović- 6.mj.

 

19.03.2014.

Osijek

 

Ella Mallenica-4.h

(nije otišla na natjecanje iz zdravstvenih razloga)

 

 

Konobari

Gastro

 

 

20.02.2014.-Rab

(1 uč.)-reg.

 

Pripr.barskih mješavina

 

3.u

Petra Košutić – 4.mj.

 

 

 

 

Njemački

jezik

 

         4.02.2014.           (1 uč.)

 

Ruth Eva Jensch-4.g

 

Nije pozvana

 

 

 

 

Astronomija

 

 

        4.02.2014.          (3 uč.)

 

Kristian Stepančić-3.g

Ivan Poljak – 3.nb

Tara Šaponja – 4.nb

 

7.03.2014.

               (3 uč.)

Kristian Stepančić-3.g (24boda/50)

Ivan Poljak – 3.nb (11 bodova/59)

Tara Šaponja – 4.nb (16 bodova/50)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatski jezik

 

5.02.2014.

(15 uč.)

Roko Salković – 1.gc

Matej Salković – 1.gc

Marija Lena Jensch-1.g

Nika Fazlić – 1.g

Aida Salamon – 1.g

Kristina Šarac-2.g

Jole Maljić-2.g

Lucija Baljak-2.g

Morena Šimičić-3.g

Dorotea Dumenčić-3.g

Martina Dlaka-3.g

AnaMaria Ištoković-4.g

Martina Marjanović-4.g

Ruth Eva Jensch-4.g

Elena Murljačić-4.g

5.03.2014.

(5 uč.)

Aida Salaman-1.gc – 4.mj.

Matej Salković-1.gc-6.mj.

 

Dorotea Dumenčić-3.g-12.mj.

 

Elena Murljačić-4.g – 5.mj.

RuthEva Jensch-4.g – 7.mj.

 

 

 

 

 

 

Povijest

 

 

 

6.02.2014.

(9 uč.)

 

Paolo Poldrugo-2.nb

Nikola Rodić-2.nb

Jole Maljić – 2.g

Marija Mikić – 3.g

Luka Horvat – 3.g

karmela Crnović-4.g

AnaMaria ištoković-4.g

Iva Nedić – 4.g

Karlo Vidmar – 4.gc

7.03.2014.

(3 uč.)

Marija Mikić – 3.g – 10.mj.

Iva Nedić – 4.g – 4.mj.

Karmela Crnović-4.g-13.mj.

 

 

 

Geografija

 

 

7.02.2014.

(1 uč.)

 

Iris Mužić – 4.gc

6.03.2014.

(1 uč.)

Iris Mužić-4.gc – 5.mj.

 

 

 

 

 

 

Logika

i

filozofija

 

 

11.02.2014.

(6 uč.)

Logika

Bernard Ibrović – 3.g

Damjan Stanić – 3.g

Kristian Stepančić-3.g

Luka Horvat – 3.g

 

Filozofija

 

Mateo Badurina-4.g

Dragan Janković – 4.g

12.03.2014.

(2 uč.)

Logika:

Bernard Ibrović -9.mj.

 

 

Filozofija:

 

Dragan Janković-4.g-19.mj.

Mateo Badurina-4.g-20.mj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologija

 

14.02.2014.

(11 uč.)

1.razred

Tea Brđanović

Lorena Abdić

3.razred

Martina Dlaka

Matej Beriša

Ivan Brandić

Lucija Fabijanić

Dorotea Dumenčić

Josipa Ljubičić

Gabriela Vukelić

Mateo Matušan

4.razred

Eni Tomović

 

14.03.2014.

(2 uč.)

 

Martina Dlaka-3.g-10.mj.

 

Eni Tomović-4.g-6.mj.

 

 

 

 

Kemija

 

 

 

 

12.02.2014.

(6 uč.)

 

Karla Javorović-2.gc

Nera Barišić – 2.gc

Tea Brđanović – 2.gc

 

Martina Marijanović-4.g

Eni Tomović-4.g

Elena Murljačić-4.g

 

 

 

 

 

 

 

Nitko nije pozvan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crveni križ

 

 

 

15.03.2014.

(12 uč.)

 

Tea Banić – 1.g

Anamarija Celinić-1.g

Zala Nikolić – 1.g

Romana Tikvić – 1.g

Rafael Enelić-1.g

Ania Horvat – 1.g

 

Marko Mikić – 1.g

Lidija Bandalo-1.g

Petra Grgurić – 1.g

Nika Fazlić-1.g

Antonela Brkljača-1.g

Jerko Kušeta – 1.g

 

5.04.2014.

(6 uč.)-1.mj.

 

Tea Banić – 1.g

Anamarija Celinić-1.g

Zala Nikolić – 1.g

Romana Tikvić – 1.g

Rafael Enelić-1.g

Ania Horvat – 1.g

 

20.05.2014.

(9.mjesto)

 

 

Tea Banić – 1.g

Anamarija Celinić-1.g

Zala Nikolić – 1.g

Romana Tikvić – 1.g

Rafael Anelić-1.g

Ania Horvat – 1.g

 

 

 

Tetragon

 

 

 

8.04.2014.

74% od ukupno broja bodova

Marija Mužić

Giulia Muškardin

Brigita Novosel

Matej Beriša

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival

matematike

 

 

Pula, 25.04.2014.

Vod.prof.Ivan Brzović i Melita Chiole

Ekipa1

Renato Picinić-4.g

Martina Dlaka-3.g

Kristian Stepančić-3.g

Jole Maljić-2.g

Eni Tomović-rez.

 

Ekipa2

Jakov Vidulić-3.n

Magdalena Hirsch-4.n

Mateo Milušić-3.n

Robert Lovrić-2.n

Tara Šaponja-rez.

 

Ekipa3

Matej Salković-1.gc

Jakov Kruljac-2.gc

Marina Kučica-3.gc

Neven Prole-4.gc

Teo Tomić-rez.