Razmjena 1998./1999.

Na inicijativu pok. prof. Reinharda Ruhla, prof. biologije i prof. geografije Đurđice Mršić u listopadu 1998. grupa učenika iz gimnazije Weierhof iz Kirchheimbolabdena boravila je u pratnji prof. Ruhla i još jedne profesorice u Malom Lošinju. Tijekom svog boravka na našem otoku istraživali su biologiju i ekologiju mora u sklopu svog nastavnog projekta, završili su tečaj sportskog ronjenja, bili su na nastavi u našoj školi, penjali su se na Osoršćicu i bili su na izlet brodom na otok Ilovik.

U ožujku 1999. 29 učenika naše škole krenulo je put Njemačke kako bi sudjelovali u prvoj razmjeni učenika između naše škole i tada gimnazije Weierhof iz Kirchheimbolandena. Većinom učenici 4.htt razreda i članovi eko-grupe naše škole: Mario Višak, Maja Lovrić, Đani Škoda, Mladen Kamalić, Dario Krstinić, Maja Vidović, Sonja Perica, Daniela Muškardin, Silvija Križak, Štefica Gaberšek, Margita Uremović, Renata Senčić, Maja Španiček, Iva Kosmos, Marijana Janković, Jelena Rafajac, Jelena Stanša, Martina Ćuković, Jelena Grubelić, Saša Krstačić, Goran Pavešić, Ivana Kurtović, Janja Ritoc, Toni Milenović, Daniel Gospić, Ivana Ivković, Petra Komin, Daniela Kalac i Jasmina Latin u pratnji prof. Đurđice Mršić i prof. Daniele Mužić proveli su sedam dana u Kirchheimbolandenu u obiteljima svojih domaćina.

Tijekom svog boravka posjetili su obližnje gradove Speyer, Worms i Mannheim, prisustvovali su nastavi i realizirali predviđeni eko – program gdje su eko – grupe obje škole predstavile svoje projekte. Osim toga posjetili su poduzeće «Becker Gmbh» u Wormsu gdje su puno naučili o odvajanju i recikliranju otpada. Osim toga vidjeli su kako izgleda život na jednom obližnjem seoskom imanju Lautersheim, a druženjem sa svojim domaćinima puno su naučili o životu i kulturi u Njemačkoj i unaprijedili svoje znanje njemačkog jezika.

Bio je to početak jedne lijepe suradnje.