O školi

Srednja škola Ambroza Haračića je pravni slijednik nekadašnjeg Srednjoškolskog centra (COUO) koji je nastao objedinjavanjem triju škola – pomorske, ekonomske i ugostiteljske škole, i to sedamdesetih godina 20. stoljeća. Od 1990. godine naša Škola nosi ime glasovitog i dugogodišnjeg profesora lošinjske pomorske škole Ambroza Haračića.

Od spomenutih triju škola, najstarija je pomorska škola (pomorski nautičari) koja je započela svoje djelovanje, kao privatna škola još 1780. godine, pravo javnosti je stekla 1805. godine, a od 1855. djeluje kao državna pomorska škola u zgradi blizu župne crkve. Godine 1879. škola se seli u zgradu u luci. Od tridesetih godina dvadesetog stoljeća započinje i obrazovanje brodostrojarskih tehničara. Pomorska škola djeluje sve do 1948. godine kada se odlukom vlasti zatvara, a ponovno otvorenje su potakli malološinjski privrednici 1960. godine te se od tada školovalo više od 1200 pomoraca.

Pedesteih godina, kada je pomorska škola zatvorena, djeluje Škola učenika u privredi sa brodograđevnim, stolarskim i mehaničarskim programima u trajanju od tri godine. Ta se škola objedinjuje s novopristiglim Odgojnim zavodom za mušku djecu i omladinu pa se uklječuju i postolarski, krojački i ličilački zanat.

S godinom 1958. započinje školovanje ekonomista sve do 1986. godine kada se u prvi razred po prvi puta upisuju hotelijersko-turistički radnici (kasnije hotelijersko-turistički tehničari).

Od 1991. godine škola je započela obrazovanje učenika u općoj gimnaziji, a od 1992. godine otvoren je Područni odjel opće gimnazije u Cresu. Do prosinca 2011. godine  nastava se izvodila jednim dijelom u učionicama Osnovne škole Frane Petrića, a 2012. godine  dobila je  nove  nadograđene  prostore .

Osim navedenih zanimanja, kroz protekle godine škola obrazuje ugostitelje (konobar, kuhar), prodavače, i po jedno ili dva zanimanja u obrtničkoj školi (brodograditelj nemetalnog broda, graditelj drvenog broda, automehaničar, brodski mehaničar, elektro-monter ili elektroinstalater). Školovanje obrtnika usklađuje se s potrebama i zahtjevima lokalnog gospodarstva. Od 2012. godine u školi je otvoren jedan odjel za učenike s teškoćama u razvoju – pomoćni kuhar i slastičar.

Zgrada naše škole u Malom Lošinju svojim izgledom podsjeća na zapovjedni most broda te je zaštićeni spomenik suvremenog graditeljstva. Građena je 1974./1975. godine. Školsku zgradu, zavisno od mogućnosti i uz pomoć lokalne samouprave, Županije primorsko-goranske i Ministarstva prosvjete i športa, neprekidno održavamo, opremamo i moderniziramo radi poboljšavanja obrazovnih i odgojnih ciljeva, te postizanja zadovoljstva naših učenika.

Od 1. kolovoza 2012. godine ravnateljica škole je Jelena Bralić, prof. matematike, mentor.

Više o školi pogledajte u brošuri (svibanj 2016.) koja se nalazi ovdje.