Školska godina 2015./2016.

Natjecanje Školska razina Županijska razina Državna razina
   Informatika

 

19.01.2016.

4 uč.

1.Damjan Jedretić – 2.gc

2.Marko Vidulić – 2.g

3.Matej Plevnik – 2.g

4.Luka Maros – 2.g

12.02.2016.

3 uč.

1.Marko Vidulić – 2.g – 7.mj.

2.Matej Plevnik – 2.g – 6.mj.

3.Luka Maros – 2.g – 2.mj.

 
    

 

Pomorski nautičari

 

 

20.01.2016.

9 uč.

4.n

1.       Luka Antunović

2.       Luka Baljak

3.       Vinko Glavaš

4.       Mario Kučić

5.       Robert Lovrić

6.       Filip Nikolić

7.       Vedran Romić

8.       Sara Saganić

9.       Raul Šugar

  14.-15.04.2016.

Šibenik

1 uč.

Sara Saganić – 4.n – 2.mj.

    

 

 

 

 

 

Matematika

 

21.01.2016

26 uč.

1.Aida Hysenay – 1.g

2.Korina Flego – 1gc

3.Klara Kučić – 1.gc

4.Darian Utmar – 1.gc

5.Brian Michael Bandera – 1.gc

6.Andrej Salković – 1.b

7.Nikolina Stupičić – 1.n

8.Dominik Perišić – 1.n

9.Luka Maros – 2.g

10.Matej Plevnik – 2.g

11.Marko Vidulić – 2.g

12.Carla Alexandra Qvarnstrom-2.g

13.Romana Murljačić – 2.g

14.Josip Bolješić – 2.g

15.Damian Jedretić – 2.gc

16.Marko Mikić – 3.g

17.Lidija Bandalo – 3.g

18.Matej Salković – 3.gc

19.Jole Maljić – 4.g

20.Kristina Šarac – 4.g

21.Dea Delija – 4.g

22.Jakov Kruljac – 4.gc

23.Robert Kremenić – 4.gc

24.Tea Brđanović – 4.gc

25. Robert Lovrić – 4.n

26.Mario Kučić – 4.n

23.02.2016.

8 uč.

1.Nikolina Stupičić – 1.n – 5.mj.

2.Korina Flego – 1.gc – 4.mj.

3.Luka Maros – 2.g – 2.mj.

4.Damian Jedretić – 2.gc – 2.mj.

5.Matej Salković – 3.gc – 1.mj.

6.Marko Mikić – 3.g – 5.mj.

7.Robert Lovrić – 4.n – 8.mj.

8.Tea Brđanović – 4.gc – 7.mj.

4.-6.04.2016.

Primošten

1 uč.

 

Matej Salković – 3.gc – 12 mj.

    

 

 

 

 

 

 

Engleski jezik

 

22.01.2016.

34 uč.

2.g

1.Matej Plevnik

2.Iva Turkalj

3.Josip Bolješić

4.Leona Mišljenović

5.Stina Jurkota Rebrović

6.Marko Vidulić

7.Nera Dakić Barichevich

8.Luka Maros

9.Vilim Jureković

2.gc

10.Renato Muškardin

11.Vanessa Klimczak

2.h

12.Ivona Brđanović

13.Arlinda Krasnić

14.Samuel Pažin

15.Bartol Popović

16.Robert Ranac

17.Petar Sklepić

18.Veronika Vukušić

2.n

19.Domagoj Bogović

20.Emanuel Petrinić

4.g

21.Kristina Šarac

22.Leopold Mužić

23.Katarina Kocijan

4.gc

24.Tea Brđanović

25.Lorena Abdić

26.Nera Barišić

4.h

27.Klaudia Klobučarić

28.Sara Kovačić

29.Viktor Mihalic

30.Domagoj Paljević

4.nb

31.Robert Lovrić

32.Raul Šugar

33.Vinko Glavaš

34.Nikola Rodić

24.02.2016.

1 uč.

Raul Šugar – 4.nb – 4.mj.

 
   Vjeronauk

 

22.01.2016.

4 uč.

1.Marko Mikić – 3.g

2.Dominik Karčić – 3.g

3.Petra Grgurić – 3.g

4.Zala Nikolić – 3.g

19.02.2016.

4 uč.

1.mjesto

1.Marko Mikić – 3.g

2.Dominik Karčić – 3.g

3.Petra Grgurić – 3.g

4.Zala Nikolić – 3.g

6.-8.04.2016.

Opatija

4 uč.

6.mjesto

1.Marko Mikić – 3.g

2.Dominik Karčić – 3.g

3.Petra Grgurić – 3.g

4.Zala Nikolić – 3.g

   Tehničari za brodostrojarstvo

 

22.01.2016.

6.uč.

3.b

1. Ivar Blažičević

2. Franko Dodig

3. Lovro Kajkara

4. Kristian Marković

5. Stella-Zora Opačak

6. Luka Preksavec

  21.-22.04.2016.

Dubrovnik

2 uč.

Luka Preksavec – 3.b – 2.mj.

Lovro Kajkara – 3.b – 9.mj.

    

Talijanski jezik

 

 

26.01.2016.

4 uč.

1.Sara Kovačić – 4.h

2.Klaudia Klobučarić – 4.h

3.Samuel Rukonić – 3.nb

4.Kristina Šarac – 4.g

1.03.2016.

1 uč.

 1. Samuel Rukonić – 3.nb – 1.mj.
 
  Fizika 

 

 

27.01.2016.

4 uč.

1.Luka Maros – 2.g

2.Carla Alexandra Qvanstrom-2.g

3.Marko Mikić – 3.g

4.Jakov Kruljac – 4.g

Nitko nije pozvan

 
  Geografija 

 

28.01.2016.1 uč.Brian Michael Bandera – 1.gc Nitko nije pozvan  
    

Latinski jezik

 

 

1.02.2016.

6 uč.

1.Carla Alexandra Qvarnstrom-2.g

2.Romana Murljačić – 2.g

3.Iva Turkalj – 2.g

4.Matej Baričević – 2.g

5.Matej Plevnik – 2.g

6.Luka Maros – 2.g

16.02.2016.

4 uč.

1.Carla Alexandra Qvarnstrom-2.g – 13.mj.

2.Romana Murljačić – 2.g – 9.mj.

3.Matej Baričević – 2.g – 14.mj.

4.Luka Maros – 2.g – 6.mj.

 

 
  Njemački jezik 

 

2.02.2016.

2 uč.

1.Marija Lena Jensch-3.g

2.Zala Nikolić – 3.g

2.03.2016.

2 uč.

1.Marija Lena Jensch-3.g – 1.mj.

2.Zala Nikolić – 3.g – 5.mj.

 
  Prodavač 

 

22.02.2016.

2 uč.

 1. David Rerečić – 3.p
 2. Bakir Delić – 3.p
  David Rerečić-3.p(predložen za državnu razinu ali nije pozvan)
    

 

Hrvatski jezik

 

 

 

4.02.2016.

15 uč.

 1. Mia Šalov – 1.g
 2. Ivana Jozefina Ištoković-1.g
 3. Aida Hysenay – 1.g
 4. Iva Blažević – 1.g
 5. Ivana Mlacović – 1.h
 6. Roberta Žuklić – 1.h
 7. Josip Bolješić – 2.g
 8. Jan Tomich – 2.g
 9. Luka Maros – 2.g
 10. Matej Plevnik – 2.g
 11. Romana Murljačić – 2.g
 12. Iva Turkalj – 2.g
 13. Carla A.Qvarnstrom – 2.g
 14. Aida Salaman – 3.g
 15. Matej Salković – 3.gc
4.03.2016.

4 uč. 

1.       Mia Šalov – 1.g – 3.mj.

2.       Ivana Mlacović – 1.h – 9.mj.

3.       Aida Salaman – 3.g – 1.mj.

4.       Matej Salković – 3.gc (nije išao na natjecanje)

 

 

27.-29.04.2016.

Zadar

1 uč.

 

7.mjesto

 

Aida Salaman – 3.g

    

Povijest

 

 

8.02.2016.

6 uč.

1.Leo Bolješić    – 3.g

2.Dominik Karčić – 3.g

3.Marko Mikić  – 3.g

4.Jole Maljić – 4.g

5.Renato Muškardin- 2.gc

6.Dominik Perišić – 1.nb

8.03.2016.

1 uč.

 1. Renato Muškardin – 2.gc – 5.mj.
 
  Logika  10.02.2016.

1 uč.

1.Marko Mikić – 3.g

9.03.2016.

1 uč.

1.Marko Mikić – 3.g – 12.mj.

 
    

 

 

 

Kemija

 

 

11.02.2016.

13 uč.

1.Brian Michael Bandera 1.gc

2.Aida Hysenaj 1.g

3.Mia Šalov        1.g

4.Iva Blažević     1.g

5.Carla A.Qvarnstrom    2.g

6.Luka Maros    2.g

7.Iva Turkalj       2.g

8.Leona Mišljenović       2.g

9.Jan Tomich     2.g

10.Josip Bolješić 2.g

11.Tea Brđanović 4.gc

12.Dinko Mužić 4.g

13.Ana Vlašić     4.g

11.03.2016.

1 uč.

 1. Brian Michael Bandera 1.gc-6.mj.
 
   Biologija

 

 

18.02.2016.

5 uč.

1.Vilim Jureković – 2.g

2. Petar Lozančić – 2.g

3.Iva Turkalj – 2.g

4.Tea Banić – 3.g

5.Carla Pribanić – 4.g

Nitko nije pozvan

 
    

 

 

 

 

Crveni križ

 

 

 

 

11.03.2016.

12 učenika

1.ekipa

 • Roberta Žuklić – 1.h
 • Kristina Zorić – 1.g
 • Iva Lekić – 1.g
 • Lea Russin – 1.h
 • Ivana-Jozefina Ištoković – 1.g
 • Mia Marija Šalov – 1.g

2.ekipa

 • Lara Bani – 2.g
 • Josip Bolješić – 2.g
 • Vilim Jureković – 2.g
 • Stina Jurkota Rebrović-2.g
 • Antonio Ramljak – 2.g
 • Iva Turkalj – 2.g
16.04.2016.

Međužupanijsko natjecanje

2.mjesto

Ekipa „Bile starke“

 • Lara Bani – 2.g
 • Josip Bolješić – 2.g
 • Vilim Jureković – 2.g
 • Stina Jurkota Rebrović-2.g
 • Antonio Ramljak – 2.g
 • Iva Turkalj – 2.g
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidrano

 

 

  1.03.2016.

„Školske stilske vježbe“

Vod. Barbara Šurlina

 1. Paolina Matas – 2.h
 2. Daria Brozić – 4.h
 3. Arlinda Krasnić – 2.h
 4. Domagoj Paljević – 4.h
 5. Robert Lovrić – 4.n
 6. Filip Jerman – 4.b
 7. Leopold Mužić – 4.g

2 literarna rada:

Priča o božičnom čovječuljkuPetar Sklepić, 2.h (mentorica Sandra Maljić, prof.)

Dodir svjetlostiKatarina Šimičić, 4.g

( mentorica: Mirjana Čović, prof.).

Školski list učenika Područnog odjela u Cresu,  WWW-Gimnazija Cres,  predložen je za državnu razinu. Voditeljica – glavna urednica je Sonja Salković- Pokupec, prof.

 
  Tetragon 

 

    Ekipa – Cres

3.gc

 1. Sabino Sepčić
 2. Matej Salković
 3. Antonia Mužić
 4. Frane Perović
  Odbojka (ž) 

 

 

  4.mjesto na županijskom finalu 

1.Sara Blagojević

2 Maja Dragović

3 Irina Jovanović

4 Ira Lehocki

5 Emma Opačak

6 Valeria Ana Pervan

7 Anđela Rukavina

8 Leonora Shala

9 Eleonore Fuzul

10 Vanja Jovanović

11 Ivona Šimičić

 
  Košarka (m) 

 

   Nisu prošli na županijsko finale

1.Šime Budinić

2 Luka Damijanjević

3 Nikola Filipas

4 Ivan Maraš

5 Dominik Perišić

6 Andrej Salković

7 Dino Salković

8 Darjan Utmar

9 Mateo Zovko

10 Teo Horvat

11 Marin Gazilj

12 Robert Kremenić

13 Jerko Kušeta

14 Matija Pranjić

15 Antonio Sabranović

 
   Festival matematike

 

 

 

 

    Pula, 6.05.2016.

4 ekipe

1.ekipa

Jole Maljić, 4.g

Dea Delija, 4.g

Marko Mikić, 3.g

Anđela Rukavina, 1.g

2.ekipa

Andrej Salković, 1.b

Luka Preksavec, 3.b

Robert Livrić, 4.n

Mario Kučić, 4.n

3.ekipa

Dorijan Brnić, 4.gc

Antonija Mužić, 3.gc

Dominik Karčić, 3.g

Mišel Fišter, 2.n

4.ekipa

Jan Tomich, 2.g

Matej Salković, 3.g

Jakov Kruljac, 4.g

Tea Brđanović, 4.g