Nautičari 3. razred

Skriptu s teorijom za drugi razred nautike možete naći ovdje:

Pomorsko pravo 3.N

Prezentacije i dijelove skripte možete naći ovdje:

Za međunarodno pravo mora: kratka skripta Međunarodno pravo mora iz koje proizlaze prezentacije:

1.Uvod

2.IMO

3.Diplomatska i konzularna sluzba

4. Obalno more

5. Otvoreno more, zona

6. Epikontinentalni pojas i gospodarska zona

7. Tjesnaci, tranzit, arhipelasko more

8. Prevencija i zastita okolisa