ŠKOLSKA GODINA 2016./2017.

 Natjecanje

Školska razina

Županijska razina

Državna razina

 Geografija

 

 

 

 18.01.2017.

18 uč.

2.g

 • Anđela Rukavina
 • Karlo Ćorić
 • Kristina Zorić
 • Iva Lekić
 • Valeria Pervan
 • Ema Baumgarten
 • Leonora Shala
 • Aida Hysenaj

3.g

 • Jan Tomich
 • Marin Šepuka
 • Vilim Jureković
 • Petar Lozančić
 • Stina Jurkota Rebrović
 • Matej Plevnik
 • Teo Horvat
 • Josip Bolješić

4.g

 • Dominik Karčić
 • Antonela Brkljača
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Informatika

 

 

 

19.01.2017.

9 uč.

 • Filip Domazet – 1.g
 • Fran Saganić – 1.g
 • Nika Devčić – 1.g
 • Sara Henč – 1.g
 • Korto Malteze Asani – 1.gc
 • Ines Rizvić – 1.gc
 • Damjan Vujić – 1.gc
 • Darjan Utmar – 1.gc
 • Dominik Karčić – 4.g
10.02.2017.

2 uč.

–        Fran Saganić – 1.g – 9.mj.

–        Ines Rizvić – 1.gc – 9.mj.

(imaju isti broj bodova)

 
Pomorski nautičar

 

 

 

20.01.2017.

10 uč.

 • Antoninic, Alen 4N
 • Crnovic, Izabel 4N
 • Dudic, Matej 4N
 • Fucic, mateo 4N
 • Galli, Franco 4N
 • Jerolimic, Nikola 4N
 • Krstačić, Izidor 4N
 • Lupic, Ilan 4N
 • Prša, Josip 4N
 • Rukonic, Samuel 4N
  Šibenik, 28.-30.03.2017.

Nikola Jerolimić – 4.n – 5.mj.

 Njemački jezik

 

24.01.2017.

3 uč.

 • Matej Plevnik – 3.g
 • Lara Bani – 3.g
 • Josip Bolješić – 3.g
1.03.2017.

1 uč.

 

–        Matej Plevnik – 3.g – 11.mj.

 
 Engleski jezik

 

25.01.2017.

30 uč.

 • Nikola Filipas – 2.nb
 • Matej Matković – 2.nb
 • Nikolina Stupičić – 2.nb
 • Dominik Perišić – 2.nb
 • Josip Šimičić – 2.nb
 • Karlo Francišković – 2.nb
 • Marin Grgurić – 2.nb
 • Marin Lovrinčić – 2.nb
 • Leonora Shala – 2.g
 • Lucija Kleva – 2.g
 • Aida Hysenay – 2.g
 • Ariana Mužić – 2.g
 • Karlo Ćorić – 2.g
 • Ema Baumgarten – 2.g
 • Ivana Ištoković – 2.g
 • Darjan Utmar – 2.gc
 • Klara Kučić – 2.gc
 • Brian Michael Bandera – 2.gc
 • Mia Peraić – 2.h
 • Teo Abazović – 2.h
 • Aida Salaman – 4.g
 • Rafael Anelić – 4.g
 • Jerko Kušeta – 4.g
 • Romana Tikvić – 4.g
 • Leo Bolješić – 4.g
 • Mateo Jukić – 4.g
 • Lidija Bandalo – 4.g
 • Adam Mišković – 4.gc
 • Roko Salković – 4.gc
 • Lucija Stambolija – 4.h
21.02.2017.

4 uč.

 

 1. Brian Bandera – 2.gc – 3.mj.
 2. Rafael Anelić – 4.g – 9.mj.
 3. Aida Salaman – 4.g – 8.mj.
 4. Lucija Stambolija – 4.h – 11.mj.
 
 Matematika

 

26.01.2017.

16 uč.

1.g

 • Fran Saganić
 • Nika Devčić

2.g

 • Anđela Rukavina
 • Mia Marija Šalov

2.n

 • Nikolina Stupičić

2.gc

 • Klara Kučić
 • Korina Flego
 • Darjan Utmar

3.g

 • Luka Maros
 • Romana Murljačić
 • Carla Alexandra Qvarnstrom

3.gc

 • Damian Jedretić
 • Lara Mužić

4.g

 • Marko Mikić
 • Lidija Bandalo

4.gc

 • Matej Salković
28.02.2017.

7 uč.

 

 • Fran Saganić – 1.g – 8.mj.
 • Anđela Rukavina – 2.g – 9.mj.
 • Nikolina Stupičić – 2.n – 5.mj.
 • Luka Maros – 3.g – 3.mj.
 • Marko Mikić – 4.g – 6.mj.
 • Damjan Jedretić – 3.gc – 1.mj.
 • Matej Salković – 4.gc – 3.mj.

 

Primošten,

3.-5.04.2017.

 

Damian Jedretić – 3.gc-13.mj.

 

Fizika

 

30.01.2017.

3 uč.

 • Luka Maros – 3.g
 • Jan Tomich – 3.g
 • Marko Mikić – 4.g
8.03.2017.

1 uč.

–        Marko Mikić – 4.g – 6.mj.

 
 

Latinski jezik

 

31.01.2017.

1 uč.

Brian Michael Bandera – 2.gc

20.02.2017.

1 uč.

–        Brian Michael Bandera – 2.gc-11.mj.

 
 

Hrvatski jezik

 

2.02.2017.

27 uč.

1.G

 • Cecilija Badurina
 • Nika Devčić
 • Filip Domazet
 • Marija Gazilj
 • Sara Henč
 • Ana Jurčević
 • Ena Quarnstrom
 • Laura Žic
 • William Perkić

1.GC

 • Lara Dragoslavić
 • Ines Rizvić

2.G

 • Leonora Shala
 • Ivana Jozefina Ištoković
 • Ariana Mužić
 • Mia Marija Šalov

3.G

 • Iva Turkalj
 • Carla Qvarnstrom
 • Romana Murljačić
 • Lara Bani
 • Josip Bolješić
 • Teo Horvat
 • Petar Lozančić
 • Luka Maros
 • Matej Plevnik
 • Vilim Jureković

3.GC

 • Renato Muškardin
 • Lara Mužić
6.03.2017.

10 uč.

 –        Sara Henč – 1.g – 3.mj.

–        Marija Gazilj – 1.g – 7.mj.

–        Ines Rizvić – 1.gc – 5.mj.

–        Cecilija Badurina – 1.g – 4.mj.

–        Mia Maria Šalov – 2.g – 6.mj.

–        Lara Bani – 3.g – 16.mj.

–        Romana Murljačić – 3.g – 11.mj.

–        Lara Mužić – 3.g – 9.mj.

–        Josip Bolješić – 3.g – 17.mj.

–        Luka Maros – 3.g – 14.mj.

 
 Biologija

 

6.02.2017.

14 uč.

1.G

·        Nika Devčić

·        Marija Gazilj

·        Ana Jurčević

3.G

·        Josip Bolješić

·        Matej Plevnik

·        Petar Lozančić

·        Marko Vidulić

·        Vilim Jureković

·        Ervin Šeperović

·        Teo Horvat

4.G

·        Petra Grgurić

·        Zala Nikolić

·        Romana Tikvić

·        Tea Banić

13.03.2017.

1 uč.

 

·        Josip Bolješić – 7.mj.

 

 
 Povijest 7.01.2017.

8 uč.

–        Iva Lekić – 2.g

–        Lara Bani – 3.g

–        Marin Šepuka – 3.g

–        Vilim Jureković – 3.g

–        Dominik Karčić – 4.g

–        Jerko Kušeta – 4.g

–        Marko Mikić – 4.g

–        Anastazija Zorić – 4.g

7.03.2017.

1 uč.

 

Iva Lekić – 2.g – 10.mj.

 
 Kemija

 

8.02.2017.

11 uč.

–        Ena Qvarnstrom – 1.g

–        Nika Devčić – 1.g

–        Mia Maria Šalov – 2.g

–        Brian Michael Bandera– 2.gc

–        Luka Maros – 3.g

–        Carla A. Qvarnstrom – 3.g

–        Leo Bolješić – 4.g

–        Petra Grgurić – 4.g

–        Rafael Anelić – 4.g

–        Aida Salaman – 4.g

–        Maria Lena Jensch – 4.g

9.03.2017.

2 uč.

 

–        Brian Michael Bandera– 2.gc – 3.mj.

–        Aida Salaman – 4.g – 6.mj.

 

 

 
 Vjeronauk

 

8.02.2017.

4 uč.

–        Nikolina Karčić – 1.g

–        Brigita Sorić – 1.h

–        Marko Mikić – 4.g

–        Zala Nikolić  – 4.g

 

2.03.2017.

4 uč.

Ekipno 1.mjesto

–        Nikolina Karčić – 1.g

–        Brigita Sorić – 1.h

–        Marko Mikić – 4.g

–        Zala Nikolić  – 4.g

Topusko, 5.-7.04.2017.

17.mj.

 

–        Nikolina Karčić – 1.g

–        Brigita Sorić – 1.h

–        Marko Mikić – 4.g

–        Zala Nikolić  – 4.g

 

Filozofija i logika

9.02.2017.

2 uč

Logika

–        Marko Mikić – 4.g

Filozofija

–        Anton Tićak – 4.g

3.03.2017.

2 uč

Logika

–        Marko Mikić – 4.g – 1.mj.

Filozofija

–        Anton Tićak – 4.g – nije išao

24.-26.04.2017.

 

Logika

–        Marko Mikić – 4.g -5.mj.

 

 Crveni križ

 

11.03.2017.

Ekipa 1

–        Marija Gazilj – 1.g

–        Ema Baumgarten – 2.g

–        Martina Brajković – 1.g

–        Damira Okić – 1.h

–        Filip Domazet – 1.g

–        Ana Jurčević – 1.g

Ekipa 2

–        Ivana Jozefina Ištoković-2.g

–        Aida Hysenaj – 2.g

–        Valeria Pervan – 2.g

–        Ira Lehocki – 2.g

–        Anđela Rukavina – 2.g

–        Nika Devčić – 1.g

8.04.2017. Kostrena

 

–        Marija Gazilj – 1.g

–        Ema Baumgarten – 2.g

–        Martina Brajković – 1.h

–        Damira Okić – 1.h

–        Filip Domazet – 1.g

–        Ana Jurčević – 1.g

 

 
 Gastro

 

  Međužupanijsko natjecanje

M.Lošinj, hotel Bellevue

 

 Kateg: Posluživanje barskih mješavina

–        Nikola Budimir (2.u) – 1.mj.

Kateg: Pripremanje hlad. slanog izloška

–        Monika Štromajer (3.u) – 3.mj.

Kateg: Poslovanje recepcije hotela

–        Katarina Šimičić (3.u) – 3.mj.

Crikvenica, 20.-22.03.2017.

 

Kategorija: Posluživanje barskih mješavina

-Nikola Budimir (2.u) – 12.mj.

 

Kategorija: Pripremanje hlad. slanog izloška

-Monika Štromajer (3.u) – 12.mj.

 

Kategorija: Poslovanje recepcije hotela

-Katarina Šimičić (3.u) – 13.mj.

Festival Matematike

 

 U Puli, svibanj 2017.

Matematičko društvo Istra organiziralo je 5. svibnja 2017. godine 12. Festival matematike  u Puli. Ukupno je bilo prijavljeno 63 ekipe srednjih škola ( GIGA) :

Našu školu predstavljale su tri ekipe – dvije ekipe opće gimnazije i jedna ekipa strukovne četverogodišnje škole (nautičari i brodostrojari).

Voditelji – mentori su bili profesori Ivan Brzović i Melita Chiole.

 

Ekipe u kategoriji GIGA  – opća, jezična i klasična gimnazija

Ekipa opće gimnazije Cres  

Matej Salković 4.gc, Sabino Sepčić, 4.gc, Damian Jedretić, 3.gc i Korina Flego, 2.gc plasirala se na 1. mjesto  ( u ukupnom plasmanu – Centri izvrsnosti, matematičke gimnazije, ostale gimnazije i srednje strukovne škole na 8. mjesto ).

 

Ekipa  opće gimnazije Mali Lošinj:

Marko Mikić 4.g,  Aida Salaman, 4.g, Anđela Rukavina, 2.g i Luka Maros, 4.g  u svojoj kategoriji  plasirala se na 5. mjesto  (u ukupnom plasmanu na 24. mjesto ).

Ekipe u kategoriji GIGA  – strukovne škole

 

Ekipa strukovne škole Mali Lošinj:

Luka Preksavec 4.nb, Domagoj Bogović, 3.n, Dominik Peršić, 2.nb i Andrej Salković, 2.nb  u svojoj  kategoriji plasirala se na 3. mjesto (u ukupnom plasmanu na 25. mjesto)

 

 

 

 

 Klokan bez granica

 

 Travanj 2017.

CADET

–        Carlos Poljak – 1.nb

–        Timon Jović – 1.nb

–        Fran Saganić – 1.g

–        Lana Bakija – 1.gc

–        Lara Dragoslavić – 1.gc

–        Leona Ferlora – 1.gc

–        Natali Selmanović – 1.gc

–        Paolo Kaštelan – 1.gc

–        Filip Dlačić – 1.gc

–        Korto Malteze Asani – 1.gc

JUNIOR

–        Andrej Salković – 2.nb

–        Marko Vidulić – 3.g

–        Vilim Jureković3.g

–        Josip Bolješić – 3.g

–        Luka Maros – 3.g

–        Roberta Žuklić – 2.h

–        Matej Plevnik – 3.g

–        Nikolina Stupičić – 2.nb

–        Sara Blagojević – 2.h

–        Giulia Surdić – 2.h

–        Valeria Pervan – 2.g

–        Iva Lekić – 2.g

–        Kristina Zorić – 2.g

–        Aida Hysenaj – 2.g

–        Laura Raić – 2.h

–        Nikola Filipas – 2.nb

–        Dominik Perišić – 2.nb

–        Teo Abazović – 2.h

–        Luka Erlić – 2.nb

–        Matej Matković – 2.nb

–        Marin Lovrinčić – 2.nb

–        Emma Opačak – 2.nb

–        Karlo Francišković – 2.nb

–        Vanessa Klimczak – 3.gc

–        Lara Mužić – 3.gc

–        Karla Ivanić – 2.gc

–        Matea Zec – 3.gc

–        Giulia Rodinis – 2.gc

–        Darjan Utmar – 2.gc

–        Matija Pranjić – 3.gc

–        Korina Flego – 2.gc

–        Renato Muškardin – 3.gc

–        Zvonimir Matijević – 3.gc

–        Antonio Zubović – 3.gc

–        Klara Kučić – 2.gc

–        Damian Jedretić – 3.gc

 

STUDENT

–        Lidija Bandalo – 4.g

–        Marko Mikić – 4.g

–        Antonia Mužić – 4.gc

–        Dora Tariba – 4.gc

–        Matej Salković – 4.gc

–        Sabino Sepčić – 4.gc

   
 Tetragon   Rijeka, 25.04.2017.

Sveuč.kampus, Rijeka

 

1.ekipa – M.Lošinj

 

–        Luka Maros – 3.g

–        Josip Bolješić – 3.g

–        Romana Murljačić – 3.g

–        Carla A.Qvarnstrom – 3.g

2.ekipa, Cres

       –     Damian Jedretić – 3.gc

       –     Renato Muškardin – 3.gc

       –     Lara Mužić – 3.gc

       –     Matija Pranjić – 3.gc

 
 Lidrano

 

  Rijeka

13.-17.02.2017.

 

Literarni radovi, pjesme

Tihana Nekić, Prisjećanje

Leo Bolješić, Zaronjen u sebe

 

Literarni radovi, priča

Martina Brajković, Nešto nije u redu

 

Samostalni novinarski rad

Roko Salković, I gimnazija svoje pčelice Maje ima

Školski list

Roko Salković, Školski list p.o.Cres

Primošten

22.-24.03.2017.

 

Samostalni novinarski rad

Roko Salković, I gimnazija svoje pčelice Maje ima

 

 Odbojka

 

 1. Hana Tomich
 2. Petra Pejić
 3. Hannah Glavan Vlaisavljević
 4. Sara Blagojević
 5. Maja Dragović
 6. Eleonore Fuzul
 7. Vanja Jovanović
 8. Irina Jovanović
 9. Irina Lehocki
 10. Valeria Ana Pervan
 11. Anđela Rukavina
 12. Leonora Shala
  Osvojile 3.mjesto na finalnom turniru

Primorsko-goranske županije

 
 Košarka
 1. Mateo Mršić
 2. Timon Jović
 3. Paolo Kaštelan
 4. Bruno Nađ
 5. Luka Damijanjević
 6. Teo Horvat
 7. Jerko Kušeta
 8. Matija Pranjić
 9. Antonio Sabranović
 10. Dino Salković
 11. Darjan Utmar
 12. Ivan Maraš
 Osvojili 3.mjesto na finalnom turniru

Primorsko-goranske županije