Tehničko osoblje

Ime i prezime Radno mjesto
Đordano Mužić kućni majstor
Lucija Čalić spremačica
Maida Cvijić spremačica
Manda Marković spremačica