O projektu

Naziv projekta: RCK RECEPT- Regionalni centar profesija u turizmu

Kratki opis projekta:  Ukupna vrijednost projekta iznosi 58.683.119,88 kuna, od čega 100 % financira Europska unija bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Razdoblje provedbe projekta trajat će od 1.travnja 2020. do 1. prosinca 2023. godine.

Regionalni centar kompetentnosti Ugostiteljske škole Opatija uspostavlja se kao centar izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja u sektoru ugostiteljstva i turizma na području Primorsko-goranske i Karlovačke županije. RCK će biti usmjeren na inovativne metode poučavanja, osposobljavanje i usavršavanje temeljeno na radu te povezivanje obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora u svrhu kvalitetnijeg stjecanja znanja i kompetencija njegovih korisnika za tržište rada.

Osigurana financijska sredstva u projektu namijenjena su za: uspostavu organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti; razvoj i provedbu programa redovitoga obrazovanja, obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja u RCK; jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca; promociju strukovnih zanimanja i rada centra; inovacije i suradnju s visokim učilištima i znanstvenim organizacijama, strukovnim komorama i udruženjima te relevantnim gospodarskim subjektima; promidžbu i vidljivost; upravljanje projektom i administraciju.

Naglasak projekta je na jačanju kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca. Projekt će rezultirati novim strukovnim kurikulumima i inovacijama u učenju, a  istim je predviđeno opremanje škole nositelja i škola partnera najsuvremenijom specijaliziranom i informatičkom opremom.

Na projektu sudjeluje 13 subjekata: prijavitelj – Ugostiteljska škola Opatija provodit će projekt u suradnji sa SŠ dr. Antuna Barca Crikvenica, SŠ Ambroza Haračića (M.Lošinj), SŠ Hrvatski kralj Zvonimir (Krk) i Trgovačko-ugostiteljskom školom (Karlovac). Ostali projektni partneri su Primorsko-goranska županija i Fakultet za menadžment u hotelijerstvu i turizmu iz Opatije, Obrtničko učilište iz Zagreba i gospodarski subjekti: Valamar d.d.,Jadranka Mali Lošinj d.d.,Katarina Line d.o.o. i IV-ER-Kontex-Vatrogasne cijevi d.o.o. kao predstavnici sektora, te Znanstveno tehnologijski park StepRi d.o.o. Upravljanje RCK provodi se kroz rad Upravljačkog odbora kojim rukovodi prijavitelj, a u radu sudjeluju predstavnici svih partnera.

Cilj projekta i očekivani rezultati: je uspostava programskih i kadrovskih uvjeta RCK Ugostiteljske škole Opatija kao centra izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja u podsektoru ugostiteljstvo i turizam koji će biti usmjeren na inovativne metode poučavanja, osposobljavanje i usavršavanje temeljeno na radu te povezivanje obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora u svrhu kvalitetnijeg stjecanja znanja i kompetencija njegovih korisnika za tržište rada

Ukupna vrijednost projekta 58.683.119,88 HRK

Razdoblje provedbe projekta od 1.travnja 2020. do 1. prosinca 2023. godine.

Kontakt osoba za više informacija o projektu: Almir Maslić, rck.opatija@gmail.com

Informacije o izvoru financiranja projektawww.strukturnifondovi.hr , www.esf.hr