IV. NB

R.b.

Učenik

Pomorski nautičari

1.

Baljak Marin

2.

Beg Stiven

3.

Damijanjević Darija

4.

Dodig Klementina

5.

Fišter Mario

6.

Higl Emili

7.

Hirsch Magdalena

8.

Jagnjić Rikardo

9.

Kajdić Irma

10.

Kajkara Marin

11.

Nanić Melita

12.

Samardžić Mateo

13.

Sokolić Rebeka

14.

Škoda Rebeka

Tehničari za brodostrojarstvo

15.

Jeremić Izak

16.

Šaponja Tara

17.

Toić Anton