Upute za izradu završnog rada

Upute s detaljima koje možete koristiti prilikom izrade vašeg završnog rada možete preuzeti ovdje:

Upute za izradu završnog rada