Naslovnica završnog rada

Naslovnicu, tj. prvu stranicu vašeg završnog rada možete preuzeti ovdje:

Naslovnica

Popis sektora u našoj školi:

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija (Brodomehaničari, Tehničari za brodostrojarstvo)
Elektrotehnika i računarstvo (Elektroinstalateri)
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija (Prodavači, Komercijalisti)
Turizam i ugostiteljstvo (Hotelijersko-turistički tehničari, Kuhari, Konobari)
Promet i logistika  (Pomorski nautičar)