2016./2017.

Znanstveni inkubator: trening za znanstvena istraživanja

Glagoljaši u Zagrebu

Dani hrvatskog jezika 2017. obilježeni terenskom nastavom članova jezičnog i glagoljaškog projekta

I. znanastveno-stručni skup pod naslovom „Creski anali: od starine do našega doba“