↑ Return to Učenici

Državna matura

Državna matura

Državna matura je postupak kojim završava srednje obrazovanje učenika gimnazijskih programa.

Ispite državne mature mogu polagati i učenici u strukovnim programima obrazovanja, koji traju najmanje četiri godine i čije srednje obrazovanje završava izradbom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole.

Ispiti državne mature na standardizirani se način provode u cijeloj državi u isto vrijeme i pod jednakim uvjetima i kriterijima za sve učenike, odnosno pristupnike.

NCVVO, Pravilnik i Pravila

Ispite provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) u suradnji sa školama. Svi detalji o provedbi državne mature se mogu naći na službenoj stranici Centra www.ncvvo.hr

Sve informacije za pristupnike ispita državne mature mogu se naći na ovoj  poveznici s informacijama.

Postupke provedbe državne mature propisuje Pravilnik o polaganju državne mature, a svake godine se još pripremaju posebna Pravila o pripremi, organizaciji i provedbi ispita državne mature koja se mogu naći na ovoj poveznici: Pravila.

Ispitni katalozi i provedeni ispiti

Ispitni sadržaji te način provjere i ocjenjivanja znanja i sposobnosti na ispitima uređuju se predmetnim ispitnim katalozima. Ispitne kataloge koji se izrađuju prema nastavnim planovima i programima iz općeobrazovnih predmeta, donosi NCVVO uz prethodnu suglasnost Ministarstva. Ispitne kataloge objavljuje NCVVO na svojim mrežnim stranicama na poveznici: Ispitni katalozi

Na mrežnim stranicama NCVVO-a se mogu naći svi provedeni ispiti od 2010. godine do danas.

ŠIP i ispitni koordinator

Pripremne i druge radnje u svezi s organizacijom i provedbom državne mature u školi provodi školsko ispitno povjerenstvo (ŠIP) među kojima je ispitni koordinator (IK). 

Ispitna koordinatorica u našoj školi je prof. Aldina Burić. Konzultacije su petkom, 2. sat u kabinetu broj 35 (blizu zbornice). 

Članovi ŠIP-a u ovoj školskoj godini su:

  • ravnateljica, Jelena Bralić, prof. – predsjednica
  • Aldina Burić, prof. – ispitna koordinatorica
  • Daniela Mužić, prof. – zamjenica ispitne koordinatorice
  • Lidija Kosmos, prof. – član
  • Mirjana Čović, prof. – član
  • Zvjezdana Horvat, prof. – član
  • Davor Stipić, prof. – član

Česta pitanja i videoupute

NCVVO je na ovoj poveznici pripremio odgovore na česta pitanja te videoupute za provedbu ispita državne mature.

 

Kalendar i vremenik za tekuću školsku godinu

Ključne datume za polaganje ispita u ljetnom roku 2016./2017. i datume polaganja pojedinih ispita pogledajte u ovim dokumentima: KALENDAR DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2016./2017. LJETNI ROK KALENDAR DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2016./2017. JESENSKI ROK Važni datumi u 2016./2017. godini: Vrijeme Aktivnost od do 1. 1. 12. 2016. 15. 2. 2017. prijave ispita državne …

Pogledajte stranicu »

Koji se ispiti polažu na državnoj maturi?

Ispite državne mature čine ispiti obveznoga dijela i ispiti izbornoga dijela. Ispite obveznoga dijela čine ispiti iz sljedećih predmeta: – Hrvatskoga jezika, – Matematike i – stranoga jezika. Kao ispit obveznoga dijela državne mature može se polagati samo strani jezik čiji je sadržaj propisan ispitnim katalogom, a iz kojega je učenik u najmanje dvije školske …

Pogledajte stranicu »

Pravilnik i ostale upute

Pravilnik o polaganju državne mature upute-o-preuzimanjiu-svjedodzbi-i-potvrda Priručnik za učenike za prijavu DM 2016./2017.  

Pogledajte stranicu »

studij-hr

Prijave ispita državne mature

Prijave ispita državne mature NCVVO na svojoj mrežnoj stranici svake godine objavljuje brošure, vodiče ili priručnike s detaljima za prijavu ispita državne mature. Prijave ispita za školsku godinu 2016./2017. U četvrtak, 1. prosinca 2016. godine u 12.00 sati počele su prijave ispita državne mature u školskoj godini 2016./2017. Prijave ispita državne mature završavaju 15. veljače 2017. godine u 12.00 …

Pogledajte stranicu »

Prilagodba ispitne tehnologije

Učenici s teškoćama, koji su usvojili sadržaje propisanih programa, nisu uvijek u mogućnosti na uobičajeni način pokazati svoja postignuća. Prilagodbom ispitne tehnologije, koja neće ugroziti valjanost ispita niti dovesti učenika u privilegirani položaj, mogu se ukloniti ove teškoće. Prilagođena ispitna tehnologija treba biti omogućena učenicima koji tijekom cijeloga školovanja ili dužega razdoblja imaju teškoće i …

Pogledajte stranicu »