Učenici

Državna matura

Državna matura Državna matura je postupak kojim završava srednje obrazovanje učenika gimnazijskih programa. Ispite državne mature mogu polagati i učenici u strukovnim programima obrazovanja, koji traju najmanje četiri godine i čije srednje obrazovanje završava izradbom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. Ispiti državne mature na standardizirani se način provode u cijeloj državi u …

Pogledajte stranicu »

Nastava

Pogledajte stranicu »

Opravdavanje izostanaka učenika

Izostanke i zakašnjenja na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada dužni su opravdati roditelji/skrbnici na način da:   razredniku dostavi liječničku ispričnicu ili ispričnicu nadležne institucije, koju je supotpisao i sam roditelj/skrbnik, u roku od 10 dana od dana izostanka osobno ili pisanim putem opravda izostanak svog djeteta za koji nije dostavljena ispričnica za najviše …

Pogledajte stranicu »

Razredi

Pogledajte stranicu »

Završni rad

Završni rad učenikov je uradak čijom se izradbom i obranom provjeravaju, vrjednuju i ocjenjuju učenikove strukovne kompetencije određene razine sukladno razini kvalifikacije koju stječe. Izradbom i obranom završnog završnog rada učenici strukovnih škola završavaju svoje obrazovanje u srednjoj školi. Na ovoj stranici možete naći upute za izradu završnog rada, izgled naslovnice, vremenik i teme završnih …

Pogledajte stranicu »

Popis udžbenika 2017./2018.

Popis udžbenika za 17-18

Pogledajte stranicu »