Stu
19

Javni poziv

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12 i 120/12) Srednja škola Ambroza Haračića objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

pedagog m/ž – 1 izvršitelj

Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 94/13) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN br. 1/96 i 80/99).

 Uz prijavu kandidati prilažu životopis, dokaz u izvorniku ili ovjerenoj preslici o stručnoj spremi, dokaz o hrvatskom državljanstvu, te uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 1 mjeseca.

 Javni poziv je objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Škole dana 19.studenog 2014. godine.

 Rok za podnošenje prijava je 7 dana od dana objave poziva na adresu: Srednja škola Ambroza Haračića, Omladinska 10, Mali Lošinj, s naznakom „ZA JAVNI POZIV“.

Natjecati se mogu ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Ravnateljica:

Jelena Bralić, prof.

Stu
18

Dan sjećanja na Vukovar

I naša škola je, kao i cijela Hrvatska, obilježila dan sjećanja na žrtve Vukovara. Večer uoči obljetnice sudjelovali smo na paljenju svijeća na glavnom malološinjskom trgu, a danas, 18. studenog, tijekom dana, zapalili smo svijeću u našem holu i tako odali počast svim vukovarskim žrtvama.

Počivali u miru.

 

Stu
18

Dan tolerancije

Međunarodni dan tolerancije obilježava se 16. studenog. To je dan koji nas podsjeća na poštovanje i uvažavanje drugačijih od nas, dan koji nas potiče na snošljivost prema drugima.

UNESCO je proglašenjem međunarodnog dana tolerancije skrenuo pozornost na brojne međunarodne akte koji se odnose na ljudska prava te dao definiciju za toleranciju:

Tolerancija je poštovanje, prihvaćanje i uvažavanje bogatstva različitosti u našim svjetskim kulturama, naša forma izražavanja i način da budemo ljudi.

Mi smo Dan tolerancije obilježiti danas, u ponedjeljak, 17.11. – tijekom velikog odmora. Učenice i profesorice Škole izvele su Flash mob na pjesmu Waka waka. Flash mob je skupina ljudi koja se iznenada sastaje na dogovorenom mjestu, izvede neobični i naizgled besmisleni performansu kratkom vremenu, a zatim se raziđu. Obično su ciljevi zabava, protest ili umjetnički performans.

Video možete vidjeti ovdje: Dan Tolerancije

 

 

Stu
17

Zdrav za 5

Danas, 17.studenog 2014. počeo je s realizacijom projekt „Zdrav za 5“ koji je usmjeren je na prevenciju ovisnosti (alkohol, droge, igre na sreću) te na podizanje razine svijesti o važnosti zaštite okoliša, biljnog i životinjskog svijeta, ali posredno i na jačanje međusektorske suradnje svih državnih institucija u čijem području se nalazi navedena problematika.

Projekt se temelji na projektu Policijske uprave primorsko goranske i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije pod nazivom „Promocija sigurnosti i javnozdravstvene samosvijesti – SAM“.

Naši gosti su bili dr Senka Stojanović iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i g. Mario Žagar iz policijske postaje u Malom Lošinju.

Stu
13

Obljetnica mature

U subotu, 8. studenog u 16. sati, u zgradi SŠ Ambroza Haračića, u kabinetu za nautiku,

ODRŽAN  JE   SAT  RAZREDNIKA  4. NB  RAZREDA GENERACIJE 1988./89.,

POVODOM 25. OBLJETNICE MATURE

Prisutnih je bilo 12 učenika od nekadašnjih 20.

Prozivka  je počela imenikom nautičara.

Esad Beriša je  svima poslao pozdrave s broda u blizini Roterdama .

Roberto Cavedoni, uspješni malološinjski obrtnik , vjeruje kako će ,ovako sretan, živjeti najmanje 95 godina.

Danijel Crnović najvećim ciljem drži  izvesti svojih dvoje djece izvesti na pravi put.

Ana Grubješić, jedina djevojka toga razreda, je umirovljenica MUP-a gdje je radila na odjelu za kriminalistiku  i  na odjelu za strance.

Saša Kranjčec plovi na strancu od završetka srednje škole. Radi u Nigeriji i zadovoljan je svojim životom iako živi pomoračkim, životom odvojenim od obitelji.

Zoran Matušan živi u Lošinju i malo govori .

Anđelko Petrinić je upravitelj Županijske lučke uprave Krka, a zbog toga i obitelji drži da živi lijep život.

Mario Maljić se bavi staklarskim obrtom i živi s obitelji u Lošinju.

Slobodan Milunović je bolji učenik nego za vrijeme školovanja, fanatično voli glazbu(stara ljubav) , prema ideologiji  vegan , zadovoljan  je svojim životom.

Valter Stopar vozač je  sanitetskog vozila i živi u Lošinju.

Boris Živković živi u Cresu  u sretnom braku.

Aleksandar Krstačić živi u Cresu i na Bahamima. Posao mu omogućava puno slobodnog vremena u kojemu uživa. Često posjećuje Floridu. Obiteljski uspješan.

Arsen Ivanić je umirovljenik MUP-a. Planira putovati i više brinuti o zdravlju.

Saša Ranac radi kao vatrogasac i živi u Lošinju.

Poslije vesele prozivke  pune duhovitih dosjetki i sjećanja uslijedilo je druženje uz večeru u restoranu Veli  žal.

Snimio Enes Rizvić

Stu
12

Natječaj za voditelja-icu računovodstva

Srednja škola  Ambroza Haračića Mali Lošinj

Klasa: 112-01/14-01/49

Urbroj: 2213-27-01/1-14-2

U  Malom Lošinju,12.11.2014.godine

Na temelju članka 105. st. 16. i   članka 107. Zakona o odgoju i   obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12. i   94/13) Srednja škola Ambroza Haračića objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog  mjesta I. vrste –  popuna upražnjenog radnog mjesta

 Voditelj/ica računovodstva na puno neodredeno  radno vrijeme -1  izvršitelj/ica

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i  obrazovanju u osnovnoj i   srednjoj školi –      hrvatsko državljanstvo

-           VSS, dipl.oecc iii mag.oecc.

-           potrebna znanja i  vještine: poznavanje rada na računalu

Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju   priložitl:

1.     životopis,

2.     presliku domovnice,

3.     presliku diplome,

4.    potvrdu o radnom stažu,

5.    uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci – izvornik

Natječaj je objavljen  na mrežnoj  stranici i  oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za  zapošljavanje i  mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Škole dana 12.11.2014. godine. Rok za  podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Na natječaj se, pod jednakim  uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola. Nepotpune i  nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Ako kandidat/kandidatkinja  ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u  prijavi na natječaj pozvati se na to pravo (i  dostaviti odgovarajući dokaz) i   ima prednost u  odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave s  potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu: Srednja škola Ambroza Haračića,Omladinska 10, 51550 Mali Lošinj, s  naznakom ,,Za natječaj”.

Prije sklapanja ugovora o radu s  izabranim kandidatom/kandidatkinjom  izvršit će se  uvid u originalnu dokumentaciju.

Stu
12

Natječaj za nastavnike

Srednja škola Ambroza Haračića,  Mali Lošinj

Klasa:  112-01/14-01/49

Urbroj:   2213-27-01/1-14-1

U Malom Lošinju,  12.11.2014.godine

Na  temelju  članka 105.  st. 16. i   članka 107.  Zakona o odgoju  i  obrazovanju   u osnovnoj  i   srednjoj  školi   (NN 87/08,  86/09,  92/10,  105/10,  90/11,5/12,   16/12,  86/12,  126/12.   i  94/13)  Srednja škola Ambroza  Haračića objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima:

1.    Nastavnik  geografije na  nepuno   neodređeno     radno   vrijeme    (4  sata   nastave   tjedno)   -   1 izvršitelj/ica

2.    Nastavnik glazbene umjetnosti na nepuno  neodređeno   radno vrijeme  (4 sata nastave tjedno)   -  1 izvršitelj/ica

3.     Nastavnik medicine za pomorce na  nepuno  neodređeno   radno vrijeme  (1 sat nastave tjedno)  -  1 izvršitelj/ica

4.     Nastavnik nautičke  grupe predmeta  i  praktičnih   vježbi na puno  neodređeno   radno vrijeme    (24 sata nastave  tjedno,   od toga  14 sati  strukovni    predmeti   iz  područja   nautike  i   10 sati  praktične vjezbe) -1  izvršitelj/ica

 Pored općih   uvjeta  potrebno  je ispunjavati  i  posebne  uvjete  prema Zakonu  o odgoju  i  obrazovanju  u osnovnoj   i   srednjoj  školi i   Pravilniku  o stručnoj  spremi  i  pedagoško-psihološkom   obrazovanju  nastavnika u srednjem  školstvu.   Pored ovih uvjeta,  kandidati  za  zapošljavanje  na radnom  mjestu  pod rednim  brojem 4. moraju  ispunjavati i uvjete  sukladno  Strukovnom   kurikulumu   za stjecanje    zanimanja  pomorski nauticar.

 Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

1.   životopis,

2.   presliku  domovnice,

3.   presliku  diplome,

4.    potvrda  o radnom  stazu

5.    uvjerenje  o nekažnjavanju    ne starije  od 6 mjeseci – izvornik

Natječaj   je  objavljen   na  mrežnoj   stranici  i    oglasnoj  ploči   Hrvatskog  zavoda    za  zapošljavanje  i mrežnoj stranici i oglasnoj  ploči Skole dana 12.11.2014.  godine. Rok za   podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Na natječaj se, pod  jednakim    uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola. Nepotpune i nepravodobne prijave nece se  razmatrati.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje prednost pri zaposljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo (i dostaviti odgovarajući   dokaz) i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu: Srednja škola Ambroza  Haračića, Omladinska  10, 51550 Mali  Lošinj,  s  naznakom ,,Za  natječaj”,

Prije sklapanja ugovora o  radu s  izabranim  kandidatom/kandidatkinjom izvršit će se  uvid  u originalnu  dokumentaciju.

 

 

 

 

 

 

I

 

Stu
12

Dan Grada Malog Lošinja

Povodom Dana Grada Malog Lošinja, 11.studenog 2014., na svečanoj sjednici Gradskog vijeća, uručene su brojne nagrade i priznanja. Među ostalima, nagrade su dobili i najbolji učenici naše škole.

U konkurenciji opće gimnazije nagradu je dobio Damjan Stanić, učenik 4.razreda.

U konkurenciji četverogodišnjih strukovnih zanimanja najbolji je Jakov Vidulić, učenik 4. nb razreda.

U konkurenciji trogodišnjih strukovnih škola nagradu je primio Luka Živković, učenik 3.up razreda.

Posebna priznanja primili su trojica naših maturanata, prva generacija pomoćnih kuhara i slastičara, Nicolo Grižan, Tomislav Štajduhar i Stefan Blazinić.

Naravno, naši učenici sudjelovali su i u prigodnom programu svojim recitalom i pjesmama.

Stu
11

ZAVRŠNI RAD I POMOĆNIČKI ISPIT – ZIMSKI ROK

Vremenik izrade i obrane završnog rada za zimski rok školske godine 2014./2015. 

Prijava obrane završnog rada (u tajništvu škole)…….. 28. studenog 2014.

Izradba završnog rada………. 3. studeni 2014. – 18. siječnja 2015.

Predaja završnog rada (u tajništvu škole)……. 19. siječnja 2015.

Obrana završnog rada…….. 2. – 6. veljače 2015.

Podjela svjedodžbi…….. 9. veljače 2015.

 

Vremenik za pomoćnički ispit u zimskom roku

Prijave …….. 10. – 16. veljače 2015.

Objava popisa prijavljenih te mjesto i vrijeme održavanja ispita …… 23. veljače 2015.

Praktični dio ispita……..4. – 10. ožujka 2015.

Pisani dio ispita …….11. ožujka 2015.

Usmeni dio ispita …….13. ožujka 2015.

Stu
07

Javni natječaj za dodjelu učeničkih stipendija Zaklade “Hrvatska za djecu”

Obavještavamo sve učenike i roditelje da je otvoren javni natječaj za dodjelu 500 stipendija učenicima i učenicama tijekom srednjoškolskog obrazovanja kojeg je raspisala Zaklada „Hrvatska za djecu“. Natječaj je otvoren do 14. studenog 2014. godine, a tekst natječaja te popis uvjeta koje učenici trebaju ispunjavati kako bi stekli pravo sudjelovanja u javnom natječaju objavljen je na službenim web stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih. Pozivamo zainteresirane učenike da zajedno s roditeljima prikupe potrebne dokumente te ih pošalju na adresu Zaklade „Hrvatska za djecu“ zaključno s 14. studenim 2014. godine.

Older posts «