Sij
19

Tomijev 18. rođendan

Naš Tomi (Tomislav Štajduhar), učenik 3.pks razreda, proslavio je danas svoj 18. rođendan.U  školskom praktikumu okupili su se profesori i profesorice naše škole, stručni suradnici i ravnateljica te čestitali Tomislavu njegov rođendan.

Naravno, proslavi su nazočili njegovi prijatelji i prijateljice iz naše škole kao i neki učenici iz malološinjske osnovne škole. Uz glazbu i prigodne igre zabava je brzo prošla.

Sretno Tomi!

Sij
16

Radionice kreativnog kuharstva

U prosincu mjesecu u našoj školi započela je realizacija projekta Radionice kreativnog kuharstva. Sudionici u projektu su Srednja škola Ambroza Haračića, Turistička zajednica Grada Malog Lošinja i Adrijano Nikolić – kuhar.

Cilj projekta je promoviranje kuharskog poziva te međupredmetna korelacija između kuharstva, povijesti i književnosti. Od profesora Srednje škole u projektu sudjeluju prof. Lidija Kosmos i prof. Mirjana Čović te voditelji praktične nastave Ivan Lukić i Milan Žunić –  s učenicima kuharskih i konobarskih usmjerenja.

Prva radionica održana je u ugostiteljskom praktikumu 22. prosinca 2014., u prigodi prvog dana zime, s temom “Pometov kopun”.

Pod vodstvom Adrijana Nikolića te uz mentore  Ivana Lukića i Milana Žunića i njihovih učenika u ugostiteljskom praktikumu pripremljeni su kopun, zec, šljuka i druge renesansne delicije.

O kopunima na blagdanskim stolovima te povijesti prehrambenih navika i tradicije govorila je prof. Lidija Kosmos. Pometov monolog iz komedije Marina Držića “Dundo Maroje”  pročitao je Tomislav Gospodnetić, profesor hrvatskog jezika i bivši ravnatelj naše škole.

Početkom veljače 2015. započet će realizacija drugog dijela projekta s temom “Apoksiomenova kuhinja”. Pripremit će se kreativni recepti inspirirani antičkim uzorima po ideji i pod vodstvom Adrijana Nikolića i uz suradnju Milana Žunića, Ivana Lukića i njihovih učenika.

O kuhinji klasičnog razdoblja Grčke  govorit će Lidija Kosmos, a profesorice hrvatskog jezika pripremit će s učenicima recitacije tekstova u kojima se navode gastronomske navike antičkih Grka.

Sij
12

Natječaj za administratora-icu

Na temelju članka 105. st. 16. i članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12. i 94/13) Srednja škola Ambroza Haračića objavljuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za popunu radnog  mjesta I. vrste – popuna upražnjenog radnog mjesta

 Administrativni radnik na pola radnog vremena – neodređeno (4 sata rada dnevno, 20 sati tjedno)– 1 izvršitelj/ica

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

-          hrvatsko državljanstvo

-          SSS – administrativni tehničar ili drugo četverogodišnje strukovno zanimanje

-          potrebna znanja i vještine: poznavanje rada na računalu

Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju  priložiti:

 1. životopis,
 2. presliku domovnice,
 3. presliku diplome,
 4. potvrda o radnom stažu,
 5. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci – izvornik.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole dana 12. siječnja 2015. godine. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo (i dostaviti odgovarajući dokaz) i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave, s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu: Srednja škola Ambroza Haračića, Omladinska 10, 51550 Mali Lošinj, s naznakom „Za natječaj“.

Prije sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom izvršit će se  uvid u originalnu dokumentaciju.

    Ravnateljica:

Jelena Bralić, prof.

Sij
12

Natječaji (nastavnici)

Na temelju članka 105. st. 16. i članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12. i 94/13) Srednja škola Ambroza Haračića objavljuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima: 

 1. Nastavnik matematike i informatike na puno određeno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica
 2. Nastavnik meteorologije i oceanografije na nepuno neodređeno radno vrijeme (2 sata nastave tjedno) – 1 izvršitelj/ica
 3. Nastavnik biologije s higijenom i ekologijom na nepuno neodređeno radno vrijeme  (2 sata nastave tjedno) – 1 izvršitelj/ica
 4. Nastavnik glazbene umjetnosti na nepuno neodređeno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno) – 1 izvršitelj/ica
 5. Nastavnik strukovnih predmeta iz područja strojarstva na puno neodređeno radno vrijeme– 1 izvršitelj/izvršiteljica
 6.  Nastavnik strukovnih predmeta iz područja strojarstva na nepuno neodređeno radno vrijeme (3 sata nastave tjedno) – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Pored općih uvjeta potrebno je ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. Pored ovih uvjeta, kandidati za zapošljavanje na radnom mjestu pod rednim brojem 5. i 6. moraju ispunjavati  i uvjete sukladno Strukovnom kurikulumu za stjecanje zanimanja tehničar za brodostrojarstvo, a kandidati za zapošljavanje na radnom mjestu pod rednim brojem 2. moraju ispunjavati  i uvjete sukladno Strukovnom kurikulumu za stjecanje zanimanja pomorkog nautičara.

Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju  priložiti:

 1. životopis,
 2. presliku domovnice,
 3. presliku diplome,
 4. potvrda o radnom stažu
 5. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci – izvornik

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole dana 12.siječnja 2015. godine. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo (i dostaviti odgovarajući dokaz) i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu: Srednja škola Ambroza Haračića, Omladinska 10, 51550 Mali Lošinj, s naznakom „Za natječaj“.

Prije sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom izvršit će se  uvid u originalnu dokumentaciju.

    Ravnateljica:

  Jelena Bralić, prof.

Pro
17

Humanitarne zvijezde

Po običaju koji se ustalio u prošlogodišnjim adventskim priredbama, ove godine izrađeni su likovni radovi s motivom zvijezde. Peta adventska akcija izrade humanitarnih ukrasa, provedena je u organizaciji Društva “Naša djeca”, grada Malog Lošinja i Turističke zajednice Malog Lošinja.

Mi smo, i ove godine, dali svoj doprinos akciji. U oslikavanju i izrdi ukrasa za šest zvijezda, kao i prethodne godine, sudjelovali su učenici naše matične škole, a prvi put su zvijezdu ukrasili naši gimnazijalci područnog odjela u Cresu.

U oslikavanju i izradi ukrasa sudjelovali su učenici 3.h, 3.g i 3.n razreda, naši creski gimnazijalci, te profesorice Aldina Burić, Sunčana Dundov, Sandra Jureković, Barbara Šurlina, Ružica Labus i Ljiljana Filipas.

U humanitarnoj akciji, najbolje zvijezde bit će prodane na aukciji.

Pro
15

Plodovi Neretve

U okviru akcije “Plodovi Neretve” primili smo donaciju mandarina (oko 600 kg). Vrijedni učenici grupe Vršnjaci-pomagači, uz pomoć i drugih učenika, marljivo su prepakirali mandarine u prikladne vrećice koje su podijelili svim učenicima tijekom 6.sata nastave.

Pro
09

Dan škole

 

U petak, 5.prosinca, obilježili smo Dan naše škole prigodnim programom koji su uspješno vodili naši učenici Lucija Baljak i Damjan Stanić.

Na početku programa sve nazočne pozdravili su naša ravnateljica prof. Jelena Bralić i dogradonačelnica Grada Malog Lošinja gđica Ana Kučić.

Prof. Vlaho Stražičić je i ove godine uvježbao skupinu učenika pod nazivom HIK (Haračićeva instrumentalna klapa) koji su izveli tri skladbe, dok je maturant Ivan Vidulić pročitao svoj rad Gostioničarka Mirandolina s kojim je dosegnuo državnu razinu na Lidranu 2014.

Učenica Ana Vlašić izvela je na orguljama River flows in you, korejskog pijanista i skladatelja Yirume, dok su Petar Sklepić, Leopold Mužić i Paolina Matas izveli nekoliko kratkih humorističnih proznih zapisa iz usmene književnosti.

Svoju autorsku pjesmu Skula, napisanu na dijalektalnom govoru Punta Križa, govorila nam je naša učenica Emma Maljić, a stihove pjesme Jacquesa Preverta, Kako naslikati pticu, govorio je učenik područnog odjela iz Cresa Roko Salković.

U nastavku programa poslušali smo dramatiziranu izvedbu dviju pjesama iz zbirke Tr ši Ivanke Glogović Klarić u izvedbi Pauline Matas, Ide Perković, Nike Fazlić i Damjana Stanića. Na kraju scensko-recitatorskog programa pogledali smo zanimljivu scensku igru Zamjena svjetova koja proizlazi iz vječno intrigantnog suodnosa učenik-nastavnik. Sve je pripremila prof. Barbara Šurlina.

U nastavku programa učenica Klaudija Klobučarić otpjevala je pjesmu Feeling good, a grupa Vršnjaci pomagači pripremile su i izvele Flash mob na pjesmu Waka Waka.

Program je završio glazbenim nastupom grupe Tik-tak bend koji su nam podarili petnaest minuta glazbe tipične za njihovo vrijeme (S.A.R.S, Pink, Toše Proeski i Antonija Šola).

 

 

Pro
08

Smotra sveučilišta u Zagrebu

U Studentskom centru Sveučilištu u Zagrebu dana 14. i 15. studenoga 2014.  godine održana je Smotra na kojoj su predstavljeni studijski programi koji se izvode na fakultetima i akademijama Sveučilišta u Zagrebu.

Budući da mnogi naši učenici nisu bili nazočni na Smotri, ovim vam putem objavljujemo poveznice na dokumente sa Smotre koji predstavljaju Sveučilište u Zagrebu, kao i poveznice na mrežne (web) stranice vezane uz Smotru i sastavnice Sveučilišta.

Mrežne  stranice Smotre Sveučilišta u Zagrebu nalaze se na sljedećoj adresi: http://smotra.unizg.hr/

Na stranicama se nalazi i Vodič za buduće studente koji su zainteresirani za upis na Sveučilište u Zagrebu s pregledom fakulteta, akademija i studijskih smjerova (.pdf dokument):
http://smotra.unizg.hr/fileadmin/media/Smotra_2014/Vodic_1_2014_web_XS.pdf

Novine sa Smotre Sveučilišta (.pdf dokument) moguće je učitati s adrese:
http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Novosti_press/Vijesti/smotra/2014/Novine_-_smotra_2014..pdf

Facebook stranice Smotre:
https://www.facebook.com/pages/Smotra-Sveu%C4%8Dili%C5%A1ta-u-Zagrebu/116500148411927

Galerija slika sa Smotre (.ppsx datoteka):
http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Novosti_press/Vijesti/smotra/2014/19._Smotra.ppsx

Fakulteti Sveučilišta i njihova web  mjesta:
http://www.unizg.hr/o-sveucilistu/sastavnice-sveucilista/fakulteti/

Pro
08

Bili smo u CineStaru

U subotu, 6.prosinca, tridesetak učenika naše škole, vođene profesoricama Sandrom Jureković, Barbarom Šurlina i Marinom Mehkek,  otputovalo je u posjet kinu CineStar – Rijeka gdje su prisustvovali projekciji filma “Igre gladi 3″.

Učenicima se film jako dojmio, a vrijeme do projekcije filma iskoristili su za shopping.

 

Pro
06

Potpisani ugovori za stipendiranje naših pomoraca

U sklopu obilježavanja 165. godišnjice bakarske Pomorske škole i dana škole – blagdana Sv. Nikole, u Bakru je 5. prosinca održana svečanost potpisivanja ugovora o stipendiranju učenika srednjih pomorskih škola i studenata pomorskih fakulteta za školsku, odnosno akademsku godinu 2014./15. U ime Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, stipendije je dodijelio g. Zdenko Antešić.

Od ukupno 150 stipendija koliko ih je ove godine dodijelilo Ministarstvo,  stipendiju je dobilo i 6 pomorskih nautičara naše škole. To su:

Iz 1.N. razreda Antonija Manzoni i Leon Tomić, iz 2.N. razreda Alen Antoninić i Matej Dudić te iz 3.N. razreda Luka Baljak i Vinko Glavaš.

U ovoj školskoj godini stipendiju prima ukupno 21 učenik/ca, tj. trećina od 63 učenika koji se školuju u pomorskim zanimanjima. Učenici koji već od ranije primaju stipendiju iz naše škole su:

3. N: Luka Antunović, Mario Kučić, Robert Lovrić i Sara Saganić     3. B: Bartol Bogović

4. N: Kristian Alaburić, Ivan Glavan, Mateo Milušić, Martin Morin, Emanuel Perković, Mate Pozerina, Domagoj Stupičić, Matej Šepl, Jakov Vidulić i Martin Zekić

Učenici će mjesečni iznos stipendije od 800,00 kn primati do kraja srednjoškolskog obrazovanja, pod uvjetom da uspješno savladaju svaki razred.

Zahvaljujemo Ministarstvu što od 2006.godine kontinuirano ulaže u mlade buduće pomorske kadrove.

Svim učenicima koji su primili stipendiju, kao i onima koji ju primaju još od ranije čestitamo!

Older posts «