Statut

Statut škole iz 2019. godine, pročišćeni tekst s izmjenama 2023. godine