Završni rad

Završni rad učenikov je uradak čijom se izradbom i obranom provjeravaju, vrjednuju i ocjenjuju učenikove strukovne kompetencije određene razine sukladno razini kvalifikacije koju stječe.

Izradbom i obranom završnog završnog rada učenici strukovnih škola završavaju svoje obrazovanje u srednjoj školi.

Na ovoj stranici možete naći upute za izradu završnog rada, izgled naslovnice, vremenik i teme završnih radova za tekuću školsku godinu, a ovdje je Konzultacijski list.

Koordinator za izradbu i obranu završnog rada u Srednjoj školi Ambroza Haračića je Aldina Burić, koju možete naći u kabinetu 36-ice svake srijede od 8-14 sati, a možete joj se javiti mailom na adresu: aldina.buric@gmail.com

Prezentaciju prema Pravilniku, kojeg također možete naći na ovim stranicama, možete pogledati ovdje:

Izradba i obrana završnog rada

Naslovnica završnog rada

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada

Prijedlog tema za izradu i obranu završnih radova u školskoj godini 2016./2017.

Upute za izradu završnog rada

Vremenik za školsku godinu 2016./2017.