↑ Return to Učenici

Završni rad

Završni rad učenikov je uradak čijom se izradbom i obranom provjeravaju, vrjednuju i ocjenjuju učenikove strukovne kompetencije određene razine sukladno razini kvalifikacije koju stječe.

Izradbom i obranom završnog završnog rada učenici strukovnih škola završavaju svoje obrazovanje u srednjoj školi.

Na ovoj stranici možete naći upute za izradu završnog rada, izgled naslovnice, vremenik i teme završnih radova za tekuću školsku godinu, a ovdje je Konzultacijski list.

Koordinator za izradbu i obranu završnog rada u Srednjoj školi Ambroza Haračića je Aldina Burić, koju možete naći u kabinetu 36-ice svake srijede od 8-14 sati, a možete joj se javiti mailom na adresu: aldina.buric@gmail.com

Prezentaciju prema Pravilniku, kojeg također možete naći na ovim stranicama, možete pogledati ovdje:

Izradba i obrana završnog rada

Naslovnica završnog rada

Naslovnicu, tj. prvu stranicu vašeg završnog rada možete preuzeti ovdje: Naslovnica Popis sektora u našoj školi: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija (Brodomehaničari, Tehničari za brodostrojarstvo) Elektrotehnika i računarstvo (Elektroinstalateri) Ekonomija, trgovina i poslovna administracija (Prodavači, Komercijalisti) Turizam i ugostiteljstvo (Hotelijersko-turistički tehničari, Kuhari, Konobari) Promet i logistika  (Pomorski nautičar)

Pogledajte stranicu »

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada možete naći na stranicama Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih: http://www.aso.hr/UserDocsImages/Dokumenti/Pravilnik%20o%20izradbi%20i%20obrani%20zavrsnog%20rada.pdf

Pogledajte stranicu »

Prijedlog tema za izradu i obranu završnih radova u školskoj godini 2016./2017.

PRIJEDLOG TEMA ZA ZAVRŠNI RAD ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.   HOTELIJERSKO TURISTIČKI TEHNIČARI   Organizacija dnevnih poslova u hotelskom domaćinstvu u hotelu Hotel – ustroj, hotelski odjeli i poslovi u hotelu Prijam i smještaj gosta u hotelu Odlazak gosta i naplata računa u hotelu Poslovi i tehnika rada na rezervacijama u putničkoj agenciji Poslovi i tehnika …

Pogledajte stranicu »

Upute za izradu završnog rada

Upute s detaljima koje možete koristiti prilikom izrade vašeg završnog rada možete preuzeti ovdje: Upute za izradu završnog rada

Pogledajte stranicu »

Vremenik za školsku godinu 2016./2017.

Zimski rok (za one koji nisu završili u ljetnom i jesenskom roku 2015./2016. godine Objava tema na oglasnoj ploči Škole……………….. do 14 listopada 2016. Odabir tema za završni rad………. u dogovoru s mentorima, do 31. listopada 2016. Izradba završnog rada……………… 2. studeni 2016. – 25. siječnja 2017. Prijava obrane završnog rada (u tajništvu škole)………….. 1. …

Pogledajte stranicu »