↑ Return to Dokumenti i zakoni

Financijska izvješća

Financijsko izvješće za 2014. godinu

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza Izvještaj o obvezama Bilanca Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014. lzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31.prosinca2014.

Pogledajte stranicu »

Financijsko izvješće za 2015. godinu

Bilanca Bilješke Izvještaj o obvezama Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza  Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji  Izvještaji proračuna, proračunskih korisnika i izvanproračunskih korisnika referentna stranica

Pogledajte stranicu »

Financijsko izvješće za 2016. godinu

Bilanca Bilješke Izvještaj o obvezama Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji Referentna stranica

Pogledajte stranicu »