Edukacija nastavnika

26. RADIONICA – „STRESS MANAGEMENT & STRESS FREE NUTRITION-Uzroci, posljedice i prevencija stresa prehranom“, Zagreb, 10.12.2021.

 

            U Zagrebu 10. prosinca 2021. naše su profesorice općih i stručnih predmeta: Tanja Cvijanović Stipić, Zvjezdana Horvat, Saša Jerala, Lidija Kosmos, Sandra Maljić, Đurđica Mršić, Milica Prole i Patricija Tomich prisustvovale  edukaciji – predavanju i radionici  Stress management & Stress free nutrition. Ova vrlo korisna i zanimljiva edukacija održana je u sklopu EU projekta RCK – RECEPT, a organizirao ju je edukacijski centar Mirakul iz Zagreba.  

            Edukacija se sastojala iz dva dijela.  Prvi dio – Stress management osmislila je i vodila vrlo iskusna, stručna i zanimljiva edukatorica doc. dr. sc. Ana Havelka Meštrović dok je drugi dio – Stress free nutrition  vodila mlada  Mia Čondić, mag. nutr.

            Cilj cjelokupne edukacije bio je ukazati  na uzroke i posljedice stresa te naglasiti važnost prehrane u procesu preventivnog djelovanja.

            U prvom dijelu edukacije osvijestile smo i verbalizirale koje su nam životne situacije najstresnije, kojim se mislima dovodimo u stresne situacije te načine uz pomoć kojih, ponaosob, prevladavamo stres. Rješavajući anketu shvatile smo koje je razine stres s kojim se susrećemo te naučile strategije i metode suočavanja sa stresom. Kontinuirano izlaganje stresnim situacijama značajno slabi naš imunitet te nas, osobito u današnjim okolnostima, čini podložnima raznim infekcijama i bolestima. U drugom dijelu edukacije usvojile smo načine balansiranja svakodnevne prehrane te tako prevenirati poteškoće koje nastaju  kao posljedica stresa.

            Ova se edukacija, predavanja s radionicom, za nas prosvjetne djelatnike pokazala vrlo učinkovitom i svrsishodnom jer je uz zanimljivost i zabavu ponudila rješenja i metode kojima  možemo pravovremeno prepoznati stres, raditi na sebi, sačuvati svoje psihofizičke sposobnosti te unaprijediti radne i socijalne mogućnosti za nove izazove u nastavi.  

 

 

25. RADIONICA –Classroom Management Solutions for Teachers: New Methodologies, Effective Motivation, Cooperation and Evaluation Strategies, Barcelona, 29.11.-4.12.2021.

U periodu od 29. studenog do 04. prosinca vjeroučiteljice s. Katarina Mikić i s. Ružica Dodig sudjelovale su na edukaciji Classroom Management Solutions for Teachers: New Methodologies, Effective Motivation, Cooperation and Evaluation Strategies u sklopu RKC Recept projekta u Barceloni.

atmosferom i očekivanjima. Praksa je pokazala kako učitelji koji uvažavaju ponašanje sudionika kao oblik komunikacije, poštuju različitosti i cijene ljudske veze i odnose, najuspješniji su u rješavanju uobičajenih poteškoća u ponašanju.

Nakon uvoda u edukaciju i zagrijavanja, svatko od je sudionika trebao predstaviti svoju školu i djelovanje, tako su vjeroučiteljice imale priliku i čast predstaviti otok Mali Lošinj i njegovu Srednju školu Ambroza Haračića.

Kako bi bolje razumjeli učenike učitelji su sami radili u parovima i grupama te nakon rada na konkretnom slučaju, promišljali o vlastitom ponašanju. Pri tom su koristili zadane obrasce ponašanja i pokušali ovladati učenjem usmjerenim na učenika.

Sudionici su bili upoznati s terminom Flipped Classroom – Obrnutom učionicom. Riječ je pedagoškom pristupu u kojem je tradicionalni pojam učenja u učionici preokrenut tako da se učenici već kod kuće, prije dolaska u razred, upoznaju s nastavnim materijalom, a vrijeme u razredu koristi se za produbljivanje znanja kroz vježbe, za rješavanje problemskih zadataka i za interakciju s ostalim učenicima i učiteljem. Na taj način, kod kuće stječu znanje koje bi inače stjecali u školi, a u školi ga produbljuju uvježbavanjem i diskusijama te sve nejasnoće razjašnjavaju direktno s učiteljem. Ranije bi kod kuće sami rješavali zadatke prilikom kojih bi se javljale nejasnoće koje su se tek na sljedećem satu mogle razjasniti. U obrnutoj učionici uvježbavaju na satu, nakon što izađu iz učionice razmišljaju o povratnoj informaciji koju su dobili te ju koriste za unaprjeđenje svog učenja.

Osim praktičnog rada u Obrnutoj učionici, sudionici su bili upoznati s nizom ICT alata korisnih u obrazovnom procesu. U osobnim razgovorima i razmjeni učitelji su mogli iznositi osobne slučajeve u razredu, nakon čega su razmatrane moguće strategije rada. Nakon petodnevne edukacije sudionicima su podijeljeni certifikati o sudjelovanju.

Šesti dan je bio predviđen za zajedničko razgledavanje Barcelone.

 Edukacija je bila višestruko korisna. Imali smo priliku vidjeti kako učenici mogu unaprijed proučavati materijale prije dolaska u razred, na način i u vrijeme koje oni odaberu. Ovakav personalizirani pristup potiče samostalno učenje. Učenik je u središtu poučavanja, svaki učitelj provodi ovu metodu na svoj način, a njegova uloga od učitelja prelazi u voditelja i mentora.

 

24. RADIONICA – „Sushi”

 

23. RADIONICA – „Identifying Barriers to Learning – Special Educational Needs Masterclass“,Prag,  22. –  26. 11. 2021.

             U sklopu EU projekta RCK- Recept, nastavnice Zvjezdana Horvat i Alenka Kovačević sudjelovale su na Erasmus plus seminaru „Identifying Barriers to Learning – Special Educational Needs Masterclass”, održanom u Pragu, 22.-26.11.2021.
           Teme su bile neuroraznolikost i različite poteškoće u učenju, koje, nažalost, često onemogućuju učenicima ostvarivanje vlastitih potencijala i koje, ako nisu prepoznate i uvažene, mogu dovesti do različitih negativnih posljedica. Na seminaru smo, uz voditeljicu Jacqui Ashton Smith, usvojile temeljna znanja o specifičnim teškoćama u učenju (disleksija, dispraksija, diskalkulija, ADD/ADHD) i kroz simulacije stekle uvid kako je učiti i živjeti s tim teškoćama; upoznale smo se s osnovnim dijagnostičkim kriterijima, načinima prilagodbe i primjerima dobre prakse. Diskusija i praktični dio seminara odnosili su se na pronalaženje rješenja za naše učenike s teškoćama u učenju, razmjenu iskustava, obrazovanje potpomognuto životinjama, podršku nastavnicima i usporedbu obrazovnih sustava Hrvatske i Ujedinjenog Kraljevstva – s naglaskom na učenike s teškoćama u učenju.
           U slobodno vrijeme, istraživale smo Prag očima vječnih učenika. Muzej filma i Češki muzej glazbe omogućili su nam vizualno-audio-kinestetički doživljaj – sinhronizirale smo nijemi film, snimile crtić, upoznale, pa i zasvirale, različite instrumente. Istražile smo nekoliko praških četvrti –Vyšehrad, Holešovice, Hradčani, Nove Mesto, Mala Strana, posjetile galeriju s izloženim radovima Muche, Dalija i Warhola (slučajnost, ili ne, sva trojica su imala poteškoće u učenju – Dali ADHD, Warhol disleksiju, a Mucha – slikar, ilustrator, multiinstrumentalist i pisac – prekinuo je školovanje zbog – teškoća u savladavanju gradiva).
           Bile smo na izložbi Velika očekivanja – prikaz djece u češkoj suvremenoj umjetnosti (DOX Centar suvremene umjetnosti) i izložbi fotografija češkog fotografa i pedagoga Pavela Diasa – Sjećanja za budućnost – prikazi susreta ljudi koji su živjeli u koncentracijskim logorima Drugog svjetskog rata (Kuća Crne Majke Božje) i iznova se uvjerile o moći umjetnosti i njezinoj ulozi kroničara i kritičkog sukreatora stvarnosti.  
          Posjetile smo i Botanički odsjek Prirodoslovnog fakulteta Karlovog sveučilišta u Pragu, s uređenim botaničkim vrtom, staklenikom i petrološkom zbirkom, i družile se s našom dragom učenicom Eni, na poslijediplomskom studiju u Pragu. 

 

22. RADIONICA -„German Language and Culture for Educators“

 

U razdoblju od 15. do 20. studenoga 2021. godine u sklopu provedbe projekta RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu održana je  edukacija „German Language and Culture for Educators“ u Berlinu, Njemačka. U edukaciji su sudjelovale nastavnice stranih jezika Daniela Mužić, Sonja Pokupec Salković, Tatjana Kričković i Saša Jerala.

Jedna od tema stručnog usavršavanja bila je povijest Berlina i berlinskog zida, život ljudi u nekadašnjoj DDR te usporedba sa sadašnjim životom u suvremenoj Njemačkoj i Berlinu, a bilo je govora i o njemačkom školskom sustavu i tehnikama i metodama učenja s posebnim naglaskom na VARK metodu. To je multimodalna metoda koja objedinjuje vizualnu i slušnu metodu učenja, učenje pomoću čitanja i pisanja i kinestetičku metodu učenja, tj. učenje pomoću fizičkog kretanja.

Dio stručnog usavršavanja održan je na terenu na mjestima koja su važna za povijest Berlina i Njemačke, kao što su spomenik žrtvama holokausta, zgrada njemačkog parlamenta, koncentracioni logor Sachsenhausen i ulica Bernauer gdje se nalazi memorijalni centar u spomen žrtvama nekadašnjeg socijalističkog režima kao i ostaci berlinskog zida. U sklopu edukacije organizirano je i razgledavanje užeg centra grada kao i poludnevni izlet u obližnji grad Potsdam.

Edukacija je bila izvrsna prilika za usavršavanje znanja jezika, razmjenu iskustava s kolegama iz drugih zemalja, kao i neprocjenjivo iskustvo učenja o povijesnim događajima na licu mjesta.

 

21. RADIONICA -„Uspješna komunikacija s gostom”

U razdoblju od 12. do 13. listopada 2021. godine u sklopu provedbe projekta RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu održana je edukacija/radionica „Uspješna komunikacija s gostom“ u Šibeniku. Radionica je održana u organizaciji Sanje Krmpotić (SAGAPE, obrt za konzalting u ugostiteljstvu), a bila je namijenjena nastavnicima ugostiteljskog posluživanja, kuharstva i ekonomske skupine predmeta. Na radionici su sudjelovale nastavnice Patricija Tomich i Zvjezdana Horvat.

U Šibeniku i dalmatinskom zaleđu upoznale su se, u autentičnim destinacijama, s dobitnicima renomiranih svjetskih i domaćih eno-gastro priznanja: restoranom Pelegrinivinarijom Ante Sladić i konobom Vinko.

Vlasnici renomiranih ugostiteljskih objekata  ispričali su svoj put od početka stvaranja turističkog proizvoda do današnjih dana kada na izuzetno profesionalan i stručan način obavljaju svoju djelatnost.

 

 

20. RADIONICA – “Nove tehnologije, tehnike i trendovi u ugostiteljstvu: Tuna – od pripreme do prezentacije”

 

Od 20. do 22. rujna 2021. godine u sklopu provedbe projekta RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu održana je edukacije “Nove tehnologije, tehnike i trendovi u ugostiteljstvu: Tuna – od pripreme do prezentacije” namijenjena nastavnicima kuharstva. Edukacija je održana u Splitu, pod vodstvom ŠKMER kuharske akademije, a na njoj su sudjelovali naši nastavnici: kuharstva Milanka Poldan i nastavnik ugostiteljstva Ivan LukićNastavnici su se upoznali s raw food-om i nutricionističkom vrijednošću plave ribe, tehnikama rezanja tune, izradom uravnoteženog menua na temu tune, tehnologijom obrade plave ribe (ispravnost plave ribe, pravilno rukovanje osjetljivim namirnicama i dimljenje tune), pripremom jela od tune, termičkom obradom tune, posluživanjem tune te sljubljivanjem tune i vina.

 

 

19. RADIONICA – “Designing CLIL – Content and Language Integrated Learning”

U razdoblju od 20. rujna do 24. rujna 2021. godine u sklopu provedbe projekta RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu održana je  radionica“Designing CLIL – Content and Language Integrated Learning”- Pireji u Grčkoj. U radionici su sudjelovali naši nastavnici Mirjana Čović, Alenka Kovačević, Patricija Tomić, Davor Stipić, Tanja Cvijanović Stipić.

Na stručnom usavršavanju sudionici su upoznati s CLIL-om –definicijom, temeljnim načelima, eventualnim iskustvima u radu s CLIL-om, prednostima i aktivnostima te mogućnostima razvoja vještina govorenja i slušanja, čitanja i pisanja. Metodički materijali potrebni za izvršavanje aktivnosti, kao i njihov sadržaj, usklađeni su s novim kurikularnim dokumentima u našem školstvu ( priprema nastavnoga sata, inovativne nastavne metode i aktivnosti učenika usklađene s Bloomovom taksoonomijom, načini vrednovanja učenika ( vrednovanje za učenje, kao učenje i vrednovanje naučenog), načini postavljanja pitanja prema načelu složenosti… U radionici smo pokušali osmisliti samostalnu CLIL lekciju u skladu sa zahtjevima školskoga kurukuluma. “Designing CLIL – Content and Language Integrated Learning” (“Dizajniranje CLIL -a – integrirano učenje o sadržaju i jeziku”) potiče kod učenika razvoj vještina slušanja, govorenja, čitanja,pisanja nužnih u savladavanju sadržaja svakog nastavnog predmeta. Uključivanje CLIL-a moguće je na svakom nastavnom predmetu korištenjem engleskog jezika, a da pritom nije svrha poučavanje istog, već služenje njime na razini uputa koje se odnose na zadatak te uz aktivnost i rješavanje zadatka služeći se engleskim jezikom. Strukturiranje aktivnosti CLIL lekcije prepušteno je predmetnom nastavniku, a eventualne specifičnosti engleskoga jezika nužne za jasno oblikovanje upute na engleskom prema potrebi predmetni nastavnik dogovara s nastavnikom engleskoga jezika. Također, edukacija je okupila kolege iz nekoliko europskih zemalja (Francuska, Španjolska, Latvija, Hrvatska, Grčka), što je bila vrijedna prilika za razmjenu praksi, iskustava i ideja.

 

 
 

18. RADIONICA – Enogastronomska i geografska radionica – Goriška Brda

U razdoblju od 30. kolovoza do 01. rujna 2021. godine u sklopu provedbe projekta RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu održana je “Enogastronomska i geografska radionica – Goriška Brda” u Sloveniji. U radionici je sudjelovao i naš nastavnik ugostiteljskog posluživanja Ivan Lukić.

 

Prvi dan u Vinoteci Brda upoznali smo kako vinare s malim vinogradima okrupniti u svojevrsnu zadrugu, koja sa dovoljno velikim tehnološkim kapacitetima ima mogućnost plasirati produkt na svjetsko tržište. Degustiranjem smo upoznali različite sorte vina, te upoznali karakterističnu sortu vina Goriških Brda – Rebulu. Nakon degustacije, u Hiši Marici sljubljivali smo vina kroz različita jela u meniu odnekoliko sljedova.

Drugi dan smo posjetili Marjana Simčiča, trenutno vodećeg slovenskog vinara koji je pokupio i mnogobrojne nagrade. On je detaljno opisao svoje vinograde pokazao nam je koliko su važne njihove mikro značajke poput starosti, klime ili geološke podloge. Nadalje, pokazujući svoju „klet“ upoznao nas je sa svojim prirodnim vinima, kao što je i par godina stari merlot pokazao značajke težeg vina. Također, ukazao je i na važnost tradicije, obzirom da je on četvrta generacija obitelji koja se bavi vinogradarstvom. U restoranu Belica nastavili smo upoznavati kompatibilnost vina sa hranom kao važnog čindbenika uspjeha, a navečer smo u vinariji Kabaj Morel upoznali drugačiji pristup stvaranju vina i vođenju vinarije.

Treći dan smo posjetili Moviu, svjetski poznatu vinariju koja proizvodi vina bez filtriranja, bez enoloških intervencije te s maksimalnim poštivanjem prirode. Edukaciju smo završili s posjetom talijanskom restoranu gdje smo završili edukaciju sljubljivanje vina sa hranom.

 

 

17. RADIONICA –Edukacija Zelena kava i prženje kave

 

Dana 25. i 26. kolovoza 2021. godine u sklopu provedbe projekta RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu održana je dvodnevna edukacija Hug&Puncha u Matuljima, namijenjena nastavnicima ugostiteljskog posluživanja. Na edukaciji je sudjelovao i naša nastavnik ugostiteljskog posluživanja Ivan Lukić. Tema prvog dana edukacije bio je modul “Zelena kava”, dok je modul “Prženje kave” bio tema drugog dana edukacije. Nastavnici su učili o karakteristikama moderne prerade zelene kave (proizvodnja, čišćenje ploda, gradacija, transport, skladištenje, dolazak kave u odredišno mjesto, kupovanje sirove kave, upravljanje portfeljem i drugo) te o osnovama prženja kave (pojam prženja, stupnjevi prženja, otkrivanje nedostataka, fizičke promjene kroz koje zrno prolazi tijekom prženja i drugo). Nastavnici su ovom dvodnevnom edukacijom usvojili nova znanja i tehnike koje će moći uspješno primijeniti u nastavi.

 

 

16. RADIONICA – “Problem solving and decision making”

 

“Problem solving and decision making” je masterclass koji upoznaje polaznike sa strukturama, procesima i potrebnim vještinama za rješavanje problema i donošenje pravih odluka.

Tečaj se održao u organizaciji Shipcon akademije u Palermu, Italija od 12. – 16 .07.2021. a u sklopu projekta RCK Recept.

Sudjelovale su profesorice Patricija Tomich i Zvjezdana Horvat

                                             

                              

 

15. RADIONICA – Jelo i vino, načela i tehnike usklađivanja

Edukacija Hrvatskog sommelierskog kluba u sklopu projekta RCK RECEPT pod nazivom “Jelo i vino – načela i tehnike usklađivanja” naučila je naše nastavnike tajnama usklađivanja najfinijih delicija s dobrom kapljicom. Edukacija se održala u Matuljima, 14. srpnja 2021. Na edukaciji sudjelovao je naš nastavnik Ivan Lukić.

 

14.  Studijski posjet međunarodnom centru u sektoru turizam i ugostiteljstvo – Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled, 01- 03. 07.2021.

Studijski posjet je održan u okviru projekta UP.03.3.1.05.0003., RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu, a sudjelovale su profesorice Zvjezdana Horvat, Patricija Tomich i Milanka poldan.

Posjet Bledu je uključio: posjet lokalnom turističkom objektu s kojim Škola ima suradnju – primjer dobre prakse suradnje sa ustanovom u kulturi Muzej čebelarstva u Radovljici) razgledavanje školskog hotela Astoria, susret sa direktoricom školskog hotela i Međupoduzetničkog obrazovnog centra, mentorima u hotelu i studentima na praktičnoj nastavi, susret s direktorom škole, posjet turističko-informativnom u Radovljici i Bohinju s kojima Škola redovito surađuje, susret s njihovim predstavnicima – primjer dobre prakse suradnje s javnim sektorom, razgled Bleda i njegovih kulturno-povijesnih znamenitosti.

                     

          

 

 

13. SENSORY: Umijeće degustiranja

 

U sklopu  RCK RECEPT održana je  radionica strukovnim nastavnicima: Sensory: Umijeće degustiranja u organizaciji Hug & Punch Coffee d.o.o. gdje se moglo čuti sve o osnovama ocjenjivanja i procjene u kušanju na praktičan i interaktivan način. Ovaj modul istražuje kako doživljavamo ono što kušamo, kako evaluirati prirodne značajke kave te kako implementirati ta znanja u poslovanje.

 

12. RADIONICA – Proizvodnja, sljubljivanje, kuhanje i posluživanje piva i s pivom 

Škmer Akademija, 28.06.- 30.06.2021.

 

U sklopu  RCK RECEPT održana je  radionica strukovnim nastavnicima: Proizvodnja, sljubljivanje, kuhanje i posluživanje piva i s pivom. U modernom ugostiteljstvu je odabir, ponuda i pravilna preporuka piva stvar prestiža, a za mnoge specijalizirane objekte i recept za put ka uspjehu, odnosno uspješan poslovni rezultat.

Posebnu pažnju zauzima “craft pokret” koji nam omogućava da korištenjem modernih tehnologija, proizvedemo ispravno pivo visoke kvalitete prilagođeno specifičnim ukusima, na temelju takvog piva planiramo menue ugostiteljskog objekta u kojem jelo sljubljujemo s pivom, pivo koristimo u pripremi jela, te izrađujemo kartu piva kao prodajni alat koji ugostiteljskom objektu može donijeti novi segment gostiju, posebice onih koji njeguju kulturu piva.

 

 

11. RADIONICA – MOĆ GOSTOLJUBIVOSTI

Podizanje kvalitete usluge i stjecanje lojalnosti gosta

Uto. 08.06.- sri. 09.06.2021.

U sklopu  RCK RECEPT održana je  radionica strukovnih nastavnika na temu   “Moć gostoljubivosti” na kojoj su iz naše škole sudjelovale nastavnice strukovnih predmeta Zvjezdana Horvat i Patricija Tomich. Predavač je Sanja Krmpotić

Program:

Edukacija: Doživljaj gosta – kvaliteta usluge je budućnost ugostiteljstva – predavač Sanja Krmpotić

Studija slučaja (case study): Iskustvo podizanja kvalitete usluge osoblja vinarije Kozlović i učinak na doživljaj gosta – Antonella Kozlović (vlasnica vinarije) i Sanja Krmpotić

Edukacija: Kako zadržati gosta- razumijevanje, povjerenje i lojalnost gosta

Studija slučaja (case study): Kvaliteta usluge temelj i garancija dugogodišnje uspješnosti obiteljskog heritage hotela San Rocco – Teo Fernetich (vlasnik hotela)

Polaznicima dvodnevne edukacije podijeljena su Uvjerenja o uspješno  završenoj edukaciji.

 

 

10. Vinogradarsko-vinarska geografija Istre

Danas, 2. lipnja 2021. održala se cjelodnevna HSK radionica s temom Vinogradarsko – vinarska geografija Istre u okviru projekta RCK RECEPT.

Ovo je treća iz serije radionica koju HSK organizira za nastavnike Ugostiteljske Škole Opatija i partnerskih škola u sklopu projekta Regionalni centar profesija u turizmu. U sklopu radionice polaznici su posjetili Vinariju Cattunar iz Nove Vasi i Vinariju Veralda iz Brtonigle. 

 

9. “Modul 2/3 Nove tehnologije – Zero waste koncept”

 

U vremenu od 05. do 07. svibnja 2021. godine održana je edukacija u sklopu provedbe projekta RCK – RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu, i to drugi modul iz ciklusa edukacija predviđenih za nastavnike kuharstva u organizaciji ŠKMER kuharske akademije, pod nazivom “Nove tehnologije – Zero waste koncept”. Edukaciji je sudjelovala Milanka Poldan – stručni učitelj kuharstva.

Edukacije je obuhvatila mnoge teme: trendovi u kulinarstvu, gluten free prehrana, mariniranje kao kuharska tehnika, zero waste koncept i druge, čime su sudionici stekli nova znanja i obogatili svoje vještine.

Zero waste koncept posljednjih godina prakticira većina chefova, a reduciranje otpada u kuhinji s vremenom je preraslo u pravu gastronomsku umjetnost.

 

8. „NLP u nastavi“ u organizaciji NLP instituta Melite Manojlović

Edukacija za nastavnike pod nazivom „NLP u nastavi“, održane 11.5.2021.

 

 

7. Degustacija vina u organizaciji Hrvatskog sommelierskog kluba

Edukacija za nastavnike Ugostiteljskog posluživanja pod nazivom Degustacija vina (teoretski i praktični dio), održana je 10.5.2021. u Rukavcu. Edukaciji je prisustvovao Ivan Lukić – nastavnik ugostiteljskog posluživanja. Kako pravilno analizirati i opisno procijeniti svojstva vina osjetilima vida, mirisa i okusa učili su nastavnici Ugostiteljskog posluživanja i kuharstva. Na radionici Hrvatskog sommelierskog kluba usavršavali su svoja znanja iz područja organoleptičke prezentacije i degustacije vina hrvatskih vinskih regija.

 

6. “Brewing Foundation“ u organizaciji Hug&Punch d.o.o

 
 
Edukacija za nastavnike Ugostiteljskog posluživanja pod nazivom Brewing (Priprema kave) održana je u petak 23.4.2021. Edukaciji je prisustvovao Ivan Lukić – nastavnik ugostiteljskog posluživanja.
             
 
 

5. SOMMELIER – obilježja suvremenog zanimanja – Rukavac

 

Dana 8. travnja 2021. održana je edukacija Sommelier-obilježja suvremenog zanimanja Hrvatskog sommelierskog kluba kojoj je prisustvovao Ivan Lukić – nastavnik ugostiteljskog posluživanja.
Sve o zanimanju sommeliera, tehnikama degustacije vina, enologiji, enogastronomiji i mnogim drugim vinskim tajnama naučili su nastavnici na edukaciji Hrvatskog sommelierskog kluba.    

 

4. Sistematična provedba ciklusa edukacija za nastavnike kuharstva “Modul 1/3 Tehnike – Riba“ u organizaciji ŠKMER kuharske akademije

Dana 31. ožujka 2021. godine u Splitu, u organizaciji ŠKMER kuharske akademija, održana je edukacija „Modul 1/3 tehnike – Riba“, u sklopu provedbe projekta RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu, namijenjena nastavnicima kuharstva kojoj je sudjelovala Milanka Poldan – stručni učitelj kuharstva.

Nastavnici su na edukaciji usvojili nova znanja te poboljšali dosadašnje tehnike u pripremi ribljih jela.

 

 

3. Edukacija „Suvremeni trendovi u posluživanju“ u organizaciji ŠKMER kuharske akademije

 

Dana 23. ožujka 2021. godine  u Splitu, u organizaciji  ŠKMER kuharske akademije, održana je edukacija „Suvremeni trendovi u posluživanju“ u sklopu projekta RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu, namijenjena nastavnicima ugostiteljskog posluživanja. Edukaciji je prisustvovao Ivan Lukić – nastavnik ugostiteljskog posluživanja.

Sudionici edukacije su se upoznali sa suvremenim trendovima u posluživanju, a osobito s pravilnim posluživanjem vina kao i pravilnim kombiniranjem uz  jela. Nastavnici su edukacijom poboljšali spoznajne, psihomotoričke i socijalne vještine, kao i teorijsko i činjenično znanje.  

 

 

2. Edukacija „SCA Barista osnove (Barista skills foundation)“ u organizaciji Hug&Punch d.o.o.

Dana 01. ožujka 2021. godine u Matuljima, u Hug & Punch d.o.o., pod stručnim vodstvom g. Domagoja Trusića, održana je edukacija za nastavnike ugostiteljskog posluživanja kojoj je sudjelovao Ivan Lukić – nastavik ugostiteljkosg posluživanja. Na radionici su nastavnici usavršili svoja znanja iz osnova rada barista (Barista skills foundation). 

 

 

1. Edukacija „Uvod u kavu (Introduction to coffee)“ u organizaciji Hug&punch d.o.o.

 

Dana 29. siječnja 2021. godine  u edukativnom centru Speciality Coffee Association (SCA) Hug & Punch d.o.o. u Matuljima održana je prva edukacija nastavnika u sklopu projekta RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu u kojoj je sudjelovao Ivan Lukić – nasvanik ugostiteljskog posluživanja.

Sudionici edukacije su se upoznali s razvojem kave od njezinih samih početaka pa sve do današnjeg značaja kao jedne od najprodavanije namirnice u svijetu, s uzgojem bobica kave (zelene kave), selekcijom (gradingom), prženjem i pripremom (brewingom) i mnogim drugim zanimljivostima.