Stručni suradnici

Ime i prezime Zvanje Radno mjesto
Darinko Sesar dipl. pedagog – prof. pedagog
Elena Busanić dipl. psiholog – prof. psihologinja
Milica Prole prof.hrvatskog jezika i knjiž. knjižničarka
Sandra Maljić prof.hrvatskog jezika i knjiž., dipl. bibliotekar knjižničarka