Stručni suradnici

Ime i prezime Zvanje Radno mjesto
Darinko Sesar dipl. pedagog – prof. pedagog
Elena Busanić dipl. psiholog – prof. psihologinja
Sandra Jureković mag.paed. pomoćnica u nastavi
Milica Prole prof.hrvatskog jezika i knjiž. knjižničarka
Kata Marković prof.hrvatskog jezika i knjiž. knjižničarka