Sustav upravljanja kvalitetom

Srednja škola Ambroza Haračića ima uspostavljen Sustav upravljanja kvalitetom – SUK.

Zašto SUK?

Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (NN 130/13) u svom članku 81. stavak (1) kaže:
Svako pomorsko učilište, kojemu je povjereno obrazovanje ili izobrazba pomoraca, dužno je u sklopu svog unutarnjeg ustroja uspostaviti sustave kvalitete sukladno međunarodnim ISO standardima upravljanja, a u skladu s odredbama ovog Pravilnika, STCW Konvencije i STCW Pravilnika, koji moraju biti ocijenjeni od nezavisne certifikacijske ustanove.
Kako se ostvaruje SUK?
Temelj su međunarodni ISO standardi upravljanja:
  • Norma HRN EN ISO 9001:2008
  • Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi
Nezavisne certifikacijske ustanove koje provode nadzor SUK-a u našoj školi su Bureau Veritas i Hrvatski registar brodova
U početku je SUK bio samo za pomorske odjele, a danas je u sustav uključena cijela škola. Sustav se ostvaruje kroz procesni pristup prikazan na slici:

Kvaliteta u školi se osigurava i prati kroz ove dokumente:

  • Politika i poslovnik (propisani Normom)
  • Postupci SUK-a – Glavni popis dokumenata kvalitete
  • Unutarnji pregledi dokumentacije i postupaka
  • Vanjski pregledi BV i HRB
  • Ciljevi za svaku školsku godinu (mjerljivi)
  • Ankete maturanata i roditelja
  • Sandučić povjerenja
  • Edukacija nastavnika (novi propisi,…)
Tekst Poslovnika i aktualnu Politiku kvalitete možete pročitati ovdje: Tekst poslovnika    Politika kvalitete 2014
Plan rada za ovu školsku godinu možete pročitati ovdje: Plan ISO-tima 16/17
U svakoj godini, na sastanku Uprave SUK-a, analiziraju se ciljevi za prethodno i dogovaraju ciljevi za predstojeće razdoblje, po školskim godinama. Izvješće SUK-a za školsku godinu 2015./2016. godinu možete vidjeti ovdje: IZVJEŠĆE ZA 2015.-2016. GODINU

Popis akata (zakoni, pravilnici,…) koji se odnose na rad Škole