Sustav upravljanja kvalitetom

Srednja škola Ambroza Haračića ima uspostavljen Sustav upravljanja kvalitetom – SUK.

Zašto SUK?

Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (NN 130/13) u svom članku 81. stavak (1) kaže:
 
Svako pomorsko učilište, kojemu je povjereno obrazovanje ili izobrazba pomoraca, dužno je u sklopu svog unutarnjeg ustroja uspostaviti sustave kvalitete sukladno međunarodnim ISO standardima upravljanja, a u skladu s odredbama ovog Pravilnika, STCW Konvencije i STCW Pravilnika, koji moraju biti ocijenjeni od nezavisne certifikacijske ustanove.
 
Kako se ostvaruje SUK?
 
Temelj su međunarodni ISO standardi upravljanja:
  • Norma ISO 9001:2015
  • Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi
Nezavisne certifikacijske ustanove koje provode nadzor SUK-a u našoj školi su Bureau Veritas (BV) i Hrvatski registar brodova (HRB)
 
U početku je SUK bio samo za pomorske odjele, a danas je u sustav uključena cijela škola.

Kvaliteta u školi se osigurava i prati kroz ove aktivnosti i dokumente:

 
Plan rada za ovu školsku godinu možete pročitati ovdje: Plan i program rada tima za kvalitetu 2019.2020
U svakoj godini, na sastanku Uprave SUK-a, analiziraju se ciljevi za prethodno i dogovaraju ciljevi za predstojeće razdoblje, po školskim godinama. Izvješće SUK-a za prethodne školske godine možete vidjeti ovdje: IZVJEŠĆE ZA 2015.-2016. GODINU IZVJEŠĆE ZA 2016./2017. GODINU Izvješće SUK-a za 2017.2018. godinuIzvješće SUK-a za 2018.2019. godinu
 
 
 
 
 

Popis akata (zakoni, pravilnici,…) koji se odnose na rad Škole