↑ Return to O školi

Sustav upravljanja kvalitetom

Srednja škola Ambroza Haračića ima uspostavljen Sustav upravljanja kvalitetom – SUK.

Zašto SUK?

Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (NN 130/13) u svom članku 81. stavak (1) kaže:
Svako pomorsko učilište, kojemu je povjereno obrazovanje ili izobrazba pomoraca, dužno je u sklopu svog unutarnjeg ustroja uspostaviti sustave kvalitete sukladno međunarodnim ISO standardima upravljanja, a u skladu s odredbama ovog Pravilnika, STCW Konvencije i STCW Pravilnika, koji moraju biti ocijenjeni od nezavisne certifikacijske ustanove.
Kako se ostvaruje SUK?
Temelj su međunarodni ISO standardi upravljanja:
 • Norma HRN EN ISO 9001:2008
 • Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi
Nezavisne certifikacijske ustanove koje provode nadzor SUK-a u našoj školi su Bureau Veritas i Hrvatski registar brodova
U početku je SUK bio samo za pomorske odjele, a danas je u sustav uključena cijela škola. Sustav se ostvaruje kroz procesni pristup prikazan na slici:

Kvaliteta u školi se osigurava i prati kroz ove dokumente:

 • Politika i poslovnik (propisani Normom)
 • Postupci – od upisa do završnih ispita i državne mature
 • Unutarnji pregledi dokumentacije i postupaka
 • Vanjski pregledi BV i HRB
 • Ciljevi za svaku školsku godinu (mjerljivi)
 • Ankete maturanata i roditelja
 • Sandučić povjerenja
 • Edukacija nastavnika (novi propisi,…)
Tekst Poslovnika i aktualnu Politiku kvalitete možete pročitati ovdje: Tekst poslovnika    Politika kvalitete 2014
Plan rada za ovu školsku godinu možete pročitati ovdje: Plan ISO-tima 1415
Ciljevi za svaku školsku godinu su mjerljivi te se svake godine određuje vrijednost ostvarivanja željenog cilja, a to su:
 • Poboljšati realizaciju nastave 
 • Smanjiti ukupan broj pedagoških mjera sprječavanja 
 • Smanjiti ukupan broj izostanaka 
 • Povećati broj stručnih skupova na kojima će sudjelovati djelatnici škole (posebno nastavnici)
 • Povećati broj nastavnika koji će ostvariti napredovanje 
 • Povećati broj županijskih  i državnih natjecanja u kojima sudjeluju učenici naše Škole
 • Povećati broj učenika koji će nakon Državne mature upisati prvi ili drugi željeni studij
U 2015. godini se očekuju izmjene Norme te će doći i do promjena u ostvarivanju SUK-a u našoj Školi.