Opravdavanje izostanaka učenika

Izostanke i zakašnjenja na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada dužni su opravdati roditelji/skrbnici na način da:

 1. razredniku dostavi liječničku ispričnicu ili ispričnicu nadležne institucije, koju je supotpisao i sam roditelj/skrbnik, u roku od 10 dana od dana izostanka
 2. osobno ili pisanim putem opravda izostanak svog djeteta za koji nije dostavljena ispričnica za najviše tri radna dana tijekom školske godine, koji ne mogu biti uzastopni; u roku od 5 dana od dana izostanka
 3. unaprijed traži i dobije odobrenje i to:
 • usmeno odobrenje od nastavnika za izostanak s njegova sata – u hitnim slučajevima
 • pisano odobrenje:
  • od razrednika za izostanak do 3 radna dana
  • od ravnatelja za izostanak do 7 radnih dana
  • od nastavničkog vijeća za izostanak do 15 radnih dana

 

Postupak dobivanja pismenog odobrenja od ravnateljice ili Nastavničkog vijeća za izostanak duži od tri dana je slijedeći:

 1. roditelj u tajništvo donosi pisani upit za odobrenje izostanka o čemu je prethodno obavijestio razrednika; najkasnije 3 dana prije planiranog izostanka
 2. pisana molba se predaje na papiru A4 formata
 3. tajnik temeljem upita i Pravilnika sastavlja odobrenje koje dostavlja roditelju, a kopiju pohranjuje u učenikov dosje.

Postupak dobivanja pismenog odobrenja od razrednika za izostanak do tri dana je slijedeći:

 1. roditelj popunjava prvi dio obrasca Molba razredniku za odobravanje izostanka učenika s nastave do 3 dana te ga najkasnije 3 dana prije planiranog izostanka predaje razredniku
 2. razrednik ispunjava dio obrasca koji se odnosi na odobrenje izostanka s nastave, original pohranjuje u dosjee učenika, a fotokopiju obrasca predaje učeniku.

 

Obrasce Molbe razredniku za odobravanje izostanka učenika s nastave do 3 dana možete preuzeti ovdje.