Raspored dopunskog rada

Dopunski rad će se organizirati od 24. do 30. lipnja 2016. Dopunski rad počinje u 8,30 sati po sljedećoj satnici:

Sat Trajanje
1. 8.30    –   9.15
2. 9.20 – 10.05
3. 10.20 – 11.05
4. 11.10 – 11.55

Raspored dopunskog rada: