Obrana završnog rada za ljetni rok 2015./2016. godine

Obrana završnog rada za ljetni rok školske godine 2015./2016. će se održati prema ovom rasporedu:

 • HTT – dana 28. lipnja 2016. s početkom u 8:00 sati u učionici broj 5
 • N – dana 28. lipnja 2016. s početkom u 12:00 sati u učionici broj 36
 • B – dana 28. lipnja 2016. s početkom u 12:00 sati u učionici broj 16

Svi učenici četverogodišnjih razreda moraju biti u školi 15 minuta prije početka obrane i moraju pripremiti prezentaciju u Power Pointu te s mentorima dogovoriti kada i kako će donijeti prezentaciju.

 • Kuhari i konobari
  • dana 20. lipnja 2016. s početkom u 9:00 sati u restoranu Diana (Oliver Gadža i svi kuhari)
  • dana 24. lipnja 2016. s početkom u 10:00 sati u restoranu Nono Frane u Cresu (Antonio i Josip Marković)
  • dana 28. lipnja 2016. s početkom u 8:00 sati obrana završnog rada u restoranu škole
 • Prodavači – dana 29. lipnja 2016. s početkom u 8:00 sati u Diskontu Jadranke

Detaljan vremenik će biti objavljen na vratima učionica na dan obrane završnog rada.