Monika i Petrit u Providenci

Naši učenici Monika i Petrit obišli su, u okviru produženog stručnog postupka, tematski park Providenca koji se nalazi na samom vrhu Umpiljka. Ovaj vidikovac pruža raskošan uvid u samo srce otočja Apsyrtides, poznatog od mitskih davnina kao mjesto opasne plovidbe i sigurnih luka. U produžetku vidikovca postavljena je i poučna staza koji su Monika i Petrit prošli s oduševljenjem.