Posjeta brodu Srakane

         Dana 7. 10. 2016., učenici 1. nb razreda posjetili su brod Srakane.

Dolaskom na brod učenici su se uputili prema zapovjedničkom mostu, na kojeg su došli s vanjske strane broda.

Prije dolaska na zapovjednički most učenici su bili upoznati sa zbornim mjestom „muster station“, a na zapovjedničkom mostu bili su upoznati s komunikacijskom opremom GMDSS, opremom za kormilarenje.

Spuštajući se prema brodskoj strojarnici učenici suse upoznali s raznim brodskim prostorijama (kabinama posade, salonima posade i oficira, brodskom kuhinjom, prostorijama za smještaj hrane, prostorijom sa CO2).

Dolaskom u brodsku strojarnicu upravitelj stroja upoznao je učenike sa sustavom poriva broda, pomoćnim postrojenjem, genaratorima za proizvodnju električne energije, osovinskim generatorom, te nakon toga učenici su se uputili u upravljačku prostoriju (control room) gdje su se upoznali s načinom upravljanja porivnim strojem, pomoćnim postrojenjem te s različitim alarmima.

Izlazeći iz brodske strojarnice učenici su se uputili prema palubi broda gdje su bili upoznati s brodskim skladištima „štivama“ i poklopcima brodskih skladišta „bokaportama“, brodskim dizalicama koje služe za manipulaciju teretom, opremom za privez broda i sidrenje.

S učenicima su u pratnji bili i njihovi nastavnici Ivan i Tomica Komadina.

Ovim putem željeli bi smo se zahvalili posadi broda Srakane na njihovoj susretljivosti i nastojanju da prenesu svoje iskustvo na učenike tj. njihove buduće kolege.