Prvi put plovidbena praksa na “Nerezincu”

U petak, 13.5.2022. i ponedjeljak, 16.5.2022. učenici četvrtog razreda smjera tehničar za brodostrojarstvo obavljali su stručnu plovidbenu praksu na lošinjskom logeru „Nerezinac“.

Po dolasku na brod učenici su bili upoznati sa svom sigurnosnom opremom na brodu, opremom za privez i odvez broda, sustavom za kormilarenje te brodskom strojarnicom. Prilikom manevra odlaska broda učenici su bili upoznati sa svim predradnjama prije upućivanja u rad glavnoga motora i ostalih sustava potrebnih za sigurnu i pouzdanu plovidbu.

Pri izvršavanju straže „ gvardije“ u strojarnici učenici su pratili rad glavnoga motora, kormilarskog uređaja te ostalih uređaja u strojarnici, a parametre glavnoga motora upisivali su u dnevnik stroja. Učenici su izvršili i vježbe „protupožarne zaštite“ i „napuštanja broda“. Učenici četvrtog razreda smjera tehničari za brodostrojarstvo bili su ujedino i prvi učenici neke pomorske škole koji su obavljali terensku nastavu odnosno stručnu praksu na lošinjskom logeru „Nerezinac“.                                                     

U ime Srednje škole zahvaljujemo se posadi broda, kapt. Gilbertu Fazliću i Stenu Viduliću, te Turističkoj zajednici Grada Maloga Lošinja na prihvaćanju i realizaciji naše ideje o obavljanju stručne plovidbene prakse na lošinjskom logeru „Nerezinac“. Smatramo da je ovo veliki korak prema našoj budućoj suradnji. Posebne pohvale posadi broda kapt. Gilbertu Fazliću i Stenu Viduliću što su svojim znanjem, vještinama i gostoljubljivošću pridonijeli da se učenici bolje upoznaju sa svojim budućim zanimanjem.