Edukacija volontera

U ponedjeljak, 16. travnja 2018.g., održana je edukacija za učenike volontere viših razreda naše škole. Izobrazbu na temu Kako osmisliti i provesti volontersku akciju provele su djelatnice Udruge Delta Maja Uršić Staraj i Maša Ček iz Rijeke. Ista ta edukacija, za učenike volontere nižih razreda, u planu je za iduću školsku godinu.

Ova edukacija jedna je od aktivnosti u okviru projekta Vollumen kojem je cilj uspostava školskog volonterskog programa koji je zaživio u našoj školi početkom ove školske godine. U okviru tog programa učenici volonteri, pod vodstvom koordinatorica Sandre Jureković i Elene Busanić rade s korisnicima Doma za starije i nemoćne u Velom Lošinju, s djecom s teškoćama u razvoju u organizaciji Društva naša djeca te povremeno sudjeluju u organizaciji i provedbi pojedinih volonterskih akcija.