Zimski rok izrade i obrane završnog rada

Učenici koji nisu obranili završni rad u ljetnom i jesenskom roku 2015./2016. godine mogu obraniti završni rad u zimskom roku prema ovom vremeniku:

Objava tema na oglasnoj ploči Škole……………….. do 14 listopada 2016.

Odabir tema za završni rad………. u dogovoru s mentorima, do 31. listopada 2016.

Izradba završnog rada……………… 2. studeni 2016. – 25. siječnja 2017.

Prijava obrane završnog rada (u tajništvu škole)………….. 1. i 2. prosinca 2016.

Predaja završnog rada (u tajništvu škole)……………… 23. siječnja 2017.

Obrana završnog rada………………. 30. siječnja – 3. veljače 2017.

Podjela svjedodžbi………………… 10. veljače 2017.