Promidžba vojnog poziva

U srijedu, 16.studenog, u našem školskom holu, održana je prezentacija vojnog poziva. Naši maturanti pozorno su pratili prezentaciju koju je održao poručnik korvete Ante Petrović.

Evo nekoliko fotografija: