Proslava 40. godišnjice mature

Maturanti nakon 40 godina

Maturanti nakon 40 godina

U subotu, 6. lipnja, okupili su se u našoj školi maturanti koji su svoje školovanje završili prije 40 godina. Nastavu su pohađali u staroj zgradi Pomorske škole u gradskoj luci. Kako sami ističu, u novoizgrađenoj zgradi su, nažalost, primili samo svjedodžbe. Ipak, sudjelovali su u preseljenju opreme iz stare škole, čišćenju i uređenju okoliša, naročito sadnji palmi.
Ekonomsku školu 1975. godine završili su: Adriana Baričević, Nada Fatović, Marina Kučić Kučica, Mariolina Kučić Viskić, Mirjana Kamalić Hemetek, Ankica Kurelić Marinculić, Ileana Lovrić Brčić, Marica Mandić Lauko, Viliam Mitrović, Anamarija Mužić Delija, Lučano Nikolić, Korina Orel Kostić, Mladenka Raljević Škapul, Flavia Rukonić Zorović, Renata Španjol Škarić, Mirjana Tomas, Jasna Tuteković Mužić, Biserka Vidović Kovačević, koji su prisustvovali proslavi, te Marina Lufčić, Maris Tomić, Roberto Cappelli, Gordana Nekić, Zdenka Bernobić, Alfio Petrinić, Flora Budinić, Janja Maras, Vjekoslava Chiucchi, Branka Badurina, Slobodan Dević, Branko Prica, pok. Vesna Olenik i pok. Zdravko Čačković.

Pomorsku školu 1975. godine završili su: Joško Belić, Dorian Božičević, Silva Dionisi, Andrino Maglievaz, Tatjana Manzoni Braškić, Robert Marušić, Silvano Perožić, Ljiljana Sever Rukonić, Lino Sokolić, Franko Toić i Klaudio Toić koji su prisustvovali proslavi, te Vlasta Bartolec, Desanka Bolkovac, Boris Dolenec, Miljenko Dorčić, Silvano Kersulić, Dragan Saganić, Dunja Sever Orlić, Tomislav Tijan, Klaudio Toić, Harry Vrh, Dario Zorić i pok. Manlio Mikoc.