Informatička radionica

U ponedjeljak, 16.lipnja 2014.g., održana je radionica za naše profesore pod nazivom Principi i Velike znanstvene ideje u učenju i poučavanju znanstvenih predmeta koju je održala gđa Aleksandra Mudrinić Ribić (iz CARNeta).

Obrađene su sljedeće teme:

  • 10 principa učenja i poučavanja znanstvenih predmeta
  • što su Velike znanstvene ideje
  • učenje i poučavanje vođeno Velikim znanstvenim idejama i principima
  • scenariji učenja u službi Velikih znanstvenih ideja i principa
  • izrada scenarija učenja
  • prezentacija scenarija učenja