Nove boje škole

U utorak, 1. travnja, naši su učenici započeli realizaciju projekta “Estetsko uređenje vanjskog dijela škole” koji za cilj ima obnoviti i urediti sada već oštećene i dotrajale vanjske zidove škole. Nakon višemjesečnog planiranja, skiciranja i konstruktivnog prepiranja, došlo je na red i pripremanje zidova za realizaciju ideja.

Kako bismo vam dokazali da se ne radi o prvotravanjskoj šali slijede fotografije: