Obavijest o potrebnoj dokumentaciji za upis u prvi razred srednje škole

Učenici su dužni školi u koju se upisuju, prvog dana nastavne godine 2013./2014.- 2. rujna 2013., dostaviti upisnicu  (bit će dostupna na mrežnoj stranici NISpuSŠ) kojom učenik potvrđuje svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika.

Jedina dokumentacija koju je potrebno donijeti u srednju školu prije rujna jesu liječničke svjedodžbe medicine rada  i ugovori o naukovanju, koji su preduvjet za upis pojedinih obrazovnih programa, i to u razdoblju od 8. do 18. srpnja i 19. do 21. kolovoza.

 

(Objavljeno na mrežnim stranicama NISpuSŠ, 7. srpnja 2013.)