Jesenski rok državne mature 2012./2013.

Prijave ispita u jesenskome roku:

od 17. srpnja 2013. do 26. srpnja 2013.

Učenici ispite prijavljuju samostalno, putem stranice www. postani-student.hr

Provedba ispita državne mature:

od 23. kolovoza 2013. do 10. rujna 2013.

Odjava ispita državne mature:

– rok: 2. kolovoza 2013. (uključujući taj dan)

Učenici se samostalno javljaju u Centar putem e-maila: odjava@ncvvo.hr i

šalju popunjen odgovarajući obrazac.

Promjena ispita, naknadna prijava:

– rok: 2. kolovoza 2013.

Učenici se samostalno javljaju u Centar putem e-maila:

naknadna.prijava@ncvvo.hr.  Centar objavljuje promjene i naknadno

prijavljuje učenike koji za to imaju opravdan razlog, a koji upisuju u

odgovarajući obrazac.

Za dodatne informacije i pomoć oko državne mature, učenici se mogu

obratiti na telefon Info centra: 01 4501 899 ili na e-mail adresu:

ncvvo@ncvvo.hr