Ljetna škola fizike

Od 16. do 22. lipnja u našoj školi održava se 28. Ljetna škola mladih fizičara namijenjena učenicima koji su na državnom natjecanju postigli izuzetne rezultate iz fizike. Ugledni znanstvenici održat će niz aktualnih predavanja vezanih uz najnovija postignuća u fizici.

Predavanja su prilagođena dobi i predznanju polaznika, ne umanjujući pri tome ni stručnu dubinu ni cjelovitost. Pored toga, učenici će aktivno sudjelovati u programu bilo kroz radionice, bilo rješavanjem problemskih zadataka, kao i u cjelotjednoj komunikaciji sa znanstvenicima – predavčima.

Ovogodišnja Ljetna škola mladih fizičara približit će učenicima načine na koje fizika i fizičari rješavaju različite izazove suvremenog svijeta, od energetike i elektronike, preko naprednih računskih metoda, do okoliša i financija. Nizom interdisciplinarnih predavanja i zanimljivim interaktivnim radionicama predstavit će se problematika današnje fizike.

U našem holu održavat će se redovita predavanja od 8,30 do 11,30 sati, a popodnevne radionice održavat će se u hotelu gdje su polaznici smješteni.

Evo nekoliko fotografija s otvaranja Ljetne škole: