Obilježavanje Svjetskog dana jabuka

           Naši učenici – grupa Vršnjaci-pomagači, na poseban način obilježili su Svjetski dan jabuka (20.10.).

           Naime, u holu škole postavili su posebno uređen štand s košarama punih jabuka i s prigodnim tekstovima o korisnosti jabuka za zdravlje ljudi.

Obilježavanje tog dana dio je aktivnosti škole u okviru kurikuluma zdravstvenog odgoja na temu „Živjeti zdravo – pravilna prehrana“.