Natječaji

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12 i 86/12), Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj objavljuje

 

N A T J E Č A J

za popunu slobodnih radnih mjesta

 

Profesor nautičke grupe predmeta – na puno neodređeno  radno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti: diplomirani inženjer pomorskog prometa nautičkog smjera s najmanje jednom godinom plovidbenog staža u svojstvu časnika plovidbene straže

Uz pisanu prijavu na natječaj, potrebno je priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici: životopis, dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje kadrovskih uvjeta, radnu knjižicu, dokaz o hrvatskom državljanstvu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Rok za primanje prijava je 8 dana od dana objave. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Prijave, s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu: Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj, Omladinska 10, 51550 Mali Lošinj, s naznakom „Za natječaj“.

 

Ravnateljica:

Jelena Bralić, prof.

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12 i 86/12),  Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj objavljuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

Profesor matematike i informatike – na puno određeno radno vrijeme, 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Uz pisanu prijavu na natječaj, potrebno je priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici: diplomu o stručnoj spremi, domovnicu, radnu knjižicu, životopis i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci).

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Rok za primanje prijava je 8 dana od dana objave. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Prijave, s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu: Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj, Omladinska 10, 51550 Mali Lošinj, s naznakom „Za natječaj“.

 

Ravnateljica:

Jelena Bralić, prof.

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12 i 86/12), Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj objavljuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za popunu radnog  mjesta

 Administrativni radnik  – na puno neodređeno radno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

– srednja stručna sprema upravnog ili ekonomskog smjera

– potrebna znanja i vještine: poznavanje rada na računalu

Uz pisanu prijavu na natječaj, potrebno je priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici: životopis, dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje kadrovskih uvjeta, radnu knjižicu, dokaz o hrvatskom državljanstvu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Rok za primanje prijava je 8 dana od dana objave. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu: Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj, Omladinska 10, 51550 Mali Lošinj, s naznakom „Za natječaj“.                                    

    Ravnateljica:

Jelena Bralić, prof.