Teme za završne radove

U prilogu možete pogledati teme za izradu i obranu završnih radova za školsku godinu 2023./2024.

Učenici moraju odabrati temu (u dogovoru s mentorima) do 31. listopada 2023. godine.