Terenska nastava 4.B razreda

Dana 15. studenoga 2021. učenici 4.B razreda su u sklopu Praktične nastave s profesorom Damirom Preksavcem posjetili malološinjsko reciklažno dvorište gdje su se upoznali s reciklažom i osnovama principa RRR:
R – reduce – smanji
R – reuse – ponovno koristi
R – recyicle – recikliraj

Učenici su vidjeli i upoznali se sa skupljanjem, sortiranjem i razvrstavanjem: stakla, plastike, papira, metala, kartona, biootpada, motornog ulja, jestivih ulja, boja, elektroničkog otpada, krupnog metalnog otpada (hladnjaci, perilice, štednjaci…), drvenog otpada, tekstila.
Obišli su pogon razvrstavanja i prešanja kartona i plastike, auto i kamionskih guma.
Kroz ovo predavanje učenici su stekli znanja iz mnogih međupredmetnih tema i naučili da se recikliranjem:

  • manje uništava priroda jer se reciklažom čuvaju prirodne sirovine
  • smanjuje količina energije za proizvodnju
  • štedi prostor koji bi bio uništen za deponiranje otpada
  • štedi prostor u prirodi koji bi bio uništen zbog sirovina
  • naša okolina ostaje čista i lijepa.

Čuvajmo naše otoke za one koji tek dolaze.