Terenska nastava – posjet brodovima

Dana 15. 6. 2021., učenici trećeg razreda smjera Pomorski nautičar i Tehničar za brodostrojarstvo posjetili su brod koji će prevoziti cement u rasutom stanju i brod za prijevoz generalnog tereta.

Po dolasku u lošinjsko brodogradilište dočekao ih je voditelj objekta, te ih uputio prema plutajućem doku. Učenici su uočili brod kojem je jedna sekcija (dio) izrezan. Razlog je smanjivanje ukupne duljine broda zbog prenamjene u brod za prijevoz cementa u rasutom stanju (prema registru HRB-a). Brod je prethodno bio namijenjen za prijevoz nafte i naftnih derivata. Učenici su tako mogli vidjeti strukturu tankova i opremu za manipulaciju tekućeg tereta. Voditelj objekta i tehnički direktor objasnili su proceduru rezanja broda i način kako će ga spojiti tj. zavariti.

Nakon odlaska iz doka uputili su se prema brodu za prijevoz generalnog tereta koji je vezan uz obalu. Na brodskoj skali dočekala ih je posada broda. Drugi časnik palube je upoznao učenike s opremom na palubi i sigurnosnom „safety“ opremom. Nakon upoznavanja opreme na palubi broda učenici su se s upraviteljem stroja uputili u strojarnicu. Razlog dolaska ovog broda u škver je havarija glavnog motora odnosno havarija koljeničastog vratila. Učenici su tako imali priliku vidjeti gotovo potpuno rastavljen glavni motor kojem je kućište odvojeno od temelja skoro 1 metar zbog demontaže koljenastog vratila i obrade temeljnih ležajeva. Tehnički inspektor kompanije i upravitelj stroja objasnili su učenicima moguće uzroke havarije koljeničastog vratila i upoznali ih sa ostalim uređajima u strojarnici i izvan nje. Tako su učenici  bili upoznati sa sustavom brodskog pogona, pomoćnim sustavima i sigurnosnim sustavima.

Poslije upoznavanja strojarnice, učenici su se sa drugim časnikom palube uputili prema zapovjedničkom mostu, te im je pokazana sva elektronička oprema, publikacije i knjige koje se trebaju voditi u navigaciji.

Ovim stručnim posjetom implementirana su znanja iz slijedećih predmeta: praktična nastava (održavanje i popravci), brodski motori, pomoćni brodski strojevi, hidraulika i pneumatika, automatizacija brodskog pogona, konstrukcija i stabilnost broda, sigurnost na moru, poznavanje broda, terestrička i elektronička navigacija i manevriranje brodom.

S učenicima su u pratnji bili njihovi nastavnici Ivan Komadina i Tomica Komadina.

Zahvaljujemo se posadi broda za prijevoz generalnog tereta, te upravi Brodogradilišta Lošinjske plovidbe Mali Lošinj što nam je omogućila posjetu brodovima u brodogradilištu. Tako su se naši učenici imali priliku upoznati sa svojim budućim zanimanjem.