Nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije

OBAVIJEST O NASTAVKU OBRAZOVANJA ZA VIŠU RAZINU KVALIFIKACIJA
učenika koji su završili obrazovni program u trajanju od tri godine
za šk.god. 2020./2021.

Srednja škola Ambroza Haračića u Malom Lošinju ovim putem obavještava učenike koji su završili obrazovni program u trajanju od tri godine da imaju pravo u roku od dvije godine od dana završetka strukovnog programa nastaviti školovanje u statusu redovitog učenika, uz uvjet polaganja razlikovnih odnosno dopunskih ispita.

PROGRAM OBRAZOVANJA ZA STJECANJE VIŠE RAZINE KVALIFIKACIJE JE:

Hotelijersko – turistički tehničar

Obrazovanje može nastaviti učenik čiji prosjek ocjena svih razreda srednjeg strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.

Obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije može se nastaviti, u pravilu, unutar istog obrazovnog sektora u kojemu je stečeno prethodno strukovno obrazovanje. Ostvarivanje prava nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije uvjetuje se polaganjem razlikovnih odnosno dopunskih ispita koje određuje Nastavničko vijeće.

Učenik odnosno roditelj ili skrbnik malodobnog učenika obvezan je do 5. srpnja tekuće školske godine podnijeti Školi pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja.

  • Pisani zahtjev podnosi se tajništvu Škole od 10,00-14,00 sati.
  • Pisanom zahtjevu obvezno je priložiti izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžba o završenom obrazovanju.

Uvjete i način polaganja kao i broj razlikovnih i dopunskih ispita utvrdit će Nastavničko vijeće nakon zaprimljenih zahtjeva.

Učeniku kojemu je odobren nastavak za obrazovanje za višu razinu kvalifikacije upisuje se u Školu putem upisnice dostupne na mrežnoj stranici Škole.