Predavanje Michaela Nikolića

U petak, 21.veljače, našu školu je posjetio Michael Nikolić, nekada naš učenik, a danas uspješan stručnjak.
Za zanimanje pomorskog nautičara, Michael je u našoj školi maturirao 2007.godine. U međuvremenu je završio Pomorski fakultet u Rijeci, smjer tehnologija prometa. Radio je u VTS centru Rijeka, na poslovima nadzora pomorskog prometa na Jadranu, a sada radi za kompaniju Seaquest Shipmanagement u svojstvu časnika za sigurnost, sigurnosnu zaštitu, kvalitetu i zaštitu okoliša.
ISM kod, tj. Međunarodni kodeks upravljanja sigurnošću dio je obrazovnog kurikuluma, pa je pred učenicima i profesorima 3.i 4. razreda pomorskih nautičara, Michael održao stručno predavanje, prezentirajući metode primjene međunarodnog kodeksa sigurnog upravljanja i sustava kvalitete unutar brodarske tvrtke i njihove primjene na brodovima.
Povodom 165. obljetnice pomorskoga školstva u Malom Lošinju, Michael je školi darovao prigodan poklon a nastavnici, kao i više puta do sada, vrijedne obrazovne materijale.
.                   

Zahvaljujemo Michaelu i nadamo se nastavku suradnje.