Kalendar rada za školsku godinu 2019./2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je Odluku o početku i završetku nastavne godine 2019./2020.

Tu Odluku možete vidjeti na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_48_938.html

U skladu s tom Odlukom Župan Primorsko – goranske županije donio je zaključak o provedbi te odluke na području naše Županije.

Taj Zaključak možete vidjeti na: ZAKLJUČAK o kalendaru rada