Raspored dopunskog nastavnog rada

Dopunski nastavni rad će se organizirati od 1. srpnja do 8.srpnja 2019. Dopunski nastavni rad počinje u 8,30 sati po sljedećoj satnici:

1.sat     8,30 – 9,15

2.sat     9,20 – 10,05

3.sat     10,20 – 11,05

4.sat     11,10 – 11,55

5.sat     12,00 – 12,45

Raspored sati dopunskog rada za svakog nastavnika