Plovidba Kraljicom mora

U vremenu od 19. do 23. studenog 2018. održavala se plovidbena praksa na školskom brodu m/s “Kraljica mora“. Na plovidbenoj praksi sudjelovali su učenici 4.NB razreda.

Na početku plovidbene prakse učenici su bili upoznati s cjelokupnom sigurnosnom i protupožarnom opremom na brodu, zbornim mjestima gdje trebaju doći u slučaju opasnosti, te listu zaduženja za svakog pojedinog člana posade u slučaju opasnosti.

To upoznavanje („familiarization“) na plovidbenoj praksi izvršio je prvi časnik palube.

Nakon familiarizacije učenici su bili upoznati s brodskim pogonom, palubnim uređajima te zapovjedničkim mostom.

Učenici su bili podijeljeni u straže (gvardije) na zapovjedničkom mostu i u prostoru strojarnice. U straži su izvršavali razne zadatke: rad na pomorskoj karti, vođenje brodskog dnevnika, vođenje dnevnika stroja, praćenje parametara glavnog stroja i ostalih uređaja u strojarnici, ukrcaj goriva na brod (bunker), kormilarenje u nuždi, upravljanje brodom, sudjelovanje u operacijama priveza i odveza broda te sidrenje broda.

Učenici su nazočili vježbama u „izvanrednim situacijama“ kao što su:  napuštanje broda, požar na brodu, čovjek u moru, ispuštanje CO2 u prostore strojarnice, postupak sa unesrećenom osobom u strojarnici i na zapovjedničkom mostu.

Ovim putem zahvaljujemo se posadi broda „Kraljica mora“ kompanije Damaco d.o.o. što su svojim trudom, znanjem i zalaganjem doprinijeli tome da učenici lakše primijene stečeno znanje sa nastave u praksi. To znanje će i dalje primijeniti na svom budućem radnom mjestu (na brodu) ili u daljem školovanju..

S učenicima su u pratnji bili i njihovi nastavnici Ivan Komadina i Tomica Komadina.